Aktuality

Pozor, jdeme do finále v podávání projektů!

Vážení navrhovatelé, kteří jste ještě svůj projekt nepodali, neváhejte. Za 5 dnů končíme, zavíráme pomyslnou bránu a ten, kdo projekt nepodal, má smůlu a musí si počkat na další ročník.
A co se bude dít dál? Na magistrátu a na úřadech městských částí teď spousta lidí intenzivně pracuje na podaných projektech, ověřuje, zda sedí rozpočty, jestli jsou pro projekt potřeba nějaká speciální povolení, nebo kolik a jaká výběrová řízení na dodavatele bude potřeba vyhlásit a jak dlouho to bude trvat.
Prostě si potřebujeme ověřit, že se váš projekt vejde do 2 milionů korun a že ho stihneme realizovat během jednoho roku, jak je psáno v zásadách.
Tým Dáme na vás

Kdo jste tam nebyli, o hodně jste přišli, fakt

Setkali jsme se s navrhovateli a hlavně navrhovatelé projektů se setkali mezi sebou. A 25 statečných předstoupilo před ostatní a prezentovalo svůj projekt veřejně. Děkujeme. Vše se odehrálo 25. dubna 2017 v sále na radnici Brno-střed, prezentovalo se, diskutovalo se, radilo se, vymýšlelo se… Nevěřili byste, jak velký dojem ve vás zanechá osobní prezentace projektu na rozdíl od toho, že si jej jen přečtete třeba na webu. Zkuste to, prezentujte svůj podaný projekt známým, kolegům v práci, uvidíte, jak vám budou hned lépe rozumět a budou váš nápad propagovat dál.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, kteří tím, že přišli, naprosto přesně naplnili význam slova participace. A o to nám přece jde.

Tým Dáme na vás

Projekty je možné přihlásit do konce května, pospěšte si

Máte nějaký parádní nápad pro Brno, ale ještě jste svůj projekt do participativního rozpočtu nepřihlásili? Neváhejte a udělejte tak co nejdříve, projekty přijímáme už jen do konce května 2017.

Že je v Brně o participativní rozpočet velký zájem, je vidět jak z Vašich pozitivních reakcí, které nám chodí, tak i ze samotného počtu přihlášených projektů. Od února jste přihlásili už více než 200 projektů. K dnešnímu dni jich je 125 zveřejněno v galerii, kde jim můžete vyjadřovat podporu. U projektů, které do 30. 6. 2017 získají potřebnou podporu veřejnosti a budou svými navrhovateli uzamčeny, Magistrát města Brna provede posouzení proveditelnosti a poté je zašle k vyjádření příslušné městské části. Začátkem října budeme mít kompletní seznam projektů, které jsou proveditelné. A o tom, které z nich město zrealizuje, rozhodnete Vy, občané města Brna, v listopadovém hlasování. Více podrobností o tom, jak se do participativního rozpočtu zapojit, naleznete zde.

Těšíme se na Vaše nápady. Dáme na vás.

Zveme Vás na setkání navrhovatelů

Srdečně Vás zveme na blížící se veřejné setkání, které bude zaměřeno zejména na ty z Vás, kteří jste již svůj projekt do participativního rozpočtu přihlásili a chcete ho probrat s ostatními, doladit detaily, nebo si jen ověřit, jak se na Váš projekt dívají ostatní.

Setkání navrhovatelů se uskuteční v úterý 25. 4. 2017 v Sále společenského centra  Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, od 17.30 do 19.15 hod.

Na setkání budou mít navrhovatelé příležitost krátce představit svůj projekt, diskutovat nad svým záměrem s dalšími navrhovateli a dozvědět se, jak je možné projekt upravit nebo sloučit s jiným projektem. Bude také možné dozvědět se více o tom, jak bude proces participativního rozpočtu dále pokračovat, rovněž bude ponechán prostor pro konzultaci se zástupci města.

Na místě pro Vás bude připraveno drobné občerstvení. Jestliže se na setkání navrhovatelů chystáte, budeme rádi, když nám do 19. 4. 2017 svou účast potvrdíte prostřednictvím e-mailu damenavas@brno.cz.

Přijďte představit svůj projekt a setkat se s dalšími navrhovateli. Těšíme se na Vás!

100 návrhů v galerii, rozhodněte, kdo postoupí

Jsou to už dva měsíce od chvíle, kdy byl v Brně 1. února spuštěn proces participativního rozpočtu „Dáme na vás“, a nacházíme se tedy přesně v polovině období, během kterého můžete podávat své návrhy projektů. Za tu dobu jsme se s více než dvěma stovkami z vás potkali na veřejných setkáních a pomáhali vám s přípravou vašich návrhů. Jsme rádi, že to s participací myslíte stejně vážně jako my, což dokládá i 100 projektů, které jsou k dnešnímu dni zveřejněny v galerii projektů.

Tím ovšem Vaše role v procesu ani zdaleka nekončí – aby mohly projekty postoupit do posouzení realizovatelnosti a dále do listopadového finále, musí získat podporu veřejnosti, tedy Vás. Dále v procesu postoupí pouze ty projekty, které od Vás získají alespoň 150 označení „líbí se mi“, nebo doloží podporu 15 podpisy na podpisovém archu. Podporu můžete svým favoritům vyjadřovat až do června a pokud vám v galerii nějaký nápad chybí, do konce května máte stále možnost jej navrhnout.

Nebojte se aktivně tvořit své město, dáme na vás. 🙂

První série veřejných setkání je za námi

V úterý 7. 3. 2017 se v prostorách radnice městské části Brno-Tuřany uskutečnilo zatím poslední veřejné setkání participativního rozpočtu Dáme na Vás.

Jednotlivá setkání proběhla celkem v deseti různých městských částech. Jsme rádi, že jste se všech setkání účastnili a společně jsme mohli vymýšlet zajímavé projekty pro Brno.

V úvodu vám vždy radní města Brna Tomáš Koláčný a koordinátorka Petra Klašková představili brněnský model participativního rozpočtu a odpovídali na vaše, často velmi zajímavé,  dotazy.  Následovalo společné vymýšlení, upravování a diskuze nad nápady na projekty, se kterými jste na setkání přišli. Velmi přínosná byla účast představitelů městských částí, protože právě oni nejlépe věděli, co se u nich plánuje a chystá, a mohli vám tak na místě dát spousty praktických informací, které jste pro své projekty potřebovali vědět.

Setkáním vládla uvolněná atmosféra a tvůrčí duch a za to vám patří velký dík.  Věříme, že jste odcházeli s konkrétnější představou o tom, jaký projekt podat a jak postupovat, abyste s ním co nejlépe uspěli.

Těšíme se na další setkání s vámi, ať už při srazu navrhovatelů nebo při listopadovém hlasování.

 

 

Web stále vylepšujeme – jaké jsou novinky?

Naše webové stránky se snažíme stále vylepšovat. Připravili jsme k nahlédnutí přehlednou pozemkovou mapu, naleznete ji zde. V galerii přibyly také barevné pruhy s informací o stavu projektů. Jak to funguje? Viditelně budou označeny projekty, které již dosáhly potřebné podpory a také ty, které byly úřadem posouzeny jako proveditelné či neproveditelné. Usilovně pracujeme na zpřehlednění webu také na základě vašich připomínek. V následujících týdnech se můžeme těšit například na přidání stručné a přehledné instruktáže k přihlašování projektů, úpravu zobrazování projektů v galerii a drobné technické vychytávky v zadávacím formuláři, díky kterým se navrhovatelé vyhnou některým opakovaným chybám.

O Dáme na vás se zajímají i v Ostravě!

V pátek 24. února 2017 jsme v Brně uvítali delegaci z Ostravy. Tři tamější zastupitelé přijeli načerpat inspiraci do Brna. Přípravný tým představil brněnský model participativního rozpočtu. A protože Ostrava také začala s přípravami participativního rozpočtu na celoměstské úrovni, diskuze byla vedena především ohledně nejrůznějších překážek, se kterými jsme se i my v Brně při nastavování celého procesu museli vypořádat. Oboustranně obohaceni o nové zkušenosti jsme se s ostravskou návštěvou rozloučili a popřáli mnoho zdaru. Držíme pěsti Ostravo!!!

Foto: Urban centrum Brno 2017

První veřejné setkání je za námi

V úterý 7. 2. 2017 se uskutečnilo v prostorách radnice městské části Brno-střed historicky první veřejné setkání brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás.

V jeho úvodu radní statutárního města Brna Tomáš Koláčný a koordinátorka participace obyvatel Petra Klašková z Magistrátu města Brna představili proces participativního rozpočtování a zodpověděli  všechny otázky příchozích. Poté již občané začali za odborné asistence vymýšlet nebo vylepšovat své návrhy projektů. O návrzích také mezi sebou diskutovali a získávali přímou zpětnou vazbu, na základě které mohli svůj návrh upravit. Možnost poslechnout si názory dalších občanů na své návrhy byla účastníky velmi oceňována. Dobře sestavený návrh projektu totiž pomáhá zvýšit pravděpodobnost získání nejen nezbytné minimální podpory (150 „líbí se mi“ v galerii projektů nebo 15 podpisů na podpisovém archu), ale hlavně hlasů občanů Brna v klíčovém hlasování o projektech v listopadu 2017.

Všechny termíny veřejných setkání najdete ZDE

 

Podávání projektů spuštěno!

Ve středu 1. února jsme odstartovali podávání projektů a již během prvního dne nám došly první návrhy. Své nápady na vylepšení Brna můžete přihlašovat jednoduše přes internet. Připravili jsme pro vás interaktivního a návodného průvodce, který vám usnadní zadávání – pomůže vám spočítat rozpočet, v mapě označí městské pozemky a nabídne sdílení rozpracovaného projektu s přáteli. Pro ty, co mají raději tužku a papír, je připraven klasický formulář ke stažení nebo k vyzvednutí u koordinátorky.

Vaše nápady se mohou týkat prakticky čehokoli, fantazii se meze nekladou. Při zadání je vždy potřeba uvést název, popis, umístění a veřejný prospěch navrhovaného projektu, dále je potřeba odhadnout náklady, dobu realizace a uvést své kontaktní údaje. Připomínáme, že je možné navrhovat projekty nejvýše za 2 miliony korun (a to včetně případných provozních nákladů po dobu tří let) a projekty nesmí sloužit ke komerční, politické či jiné propagaci.

Čím dřív svůj projekt podáte, tím více času budete mít na úpravy dle zpětné vazby úřadu. Na prvních deset navrhovatelů, kteří podají projekt, je navíc přichystán malý dárek. Projekty je možné podávat až do 31. května. Jestliže však množství podaných projektů překročí kapacitu úřadu, může být sběr návrhů pozastaven. Proto neváhejte a pošlete svůj projekt co nejdříve!

Chtěli byste se o svém nápadu nejdříve poradit? Přijďte jej probrat na veřejná setkání, která budou probíhat v různých částech města již od 7. února (přesný harmonogram zde). Můžete také nahlédnout na přichystané vzorové projekty. Se svými dotazy se obracejte na koordinátorku, která vám se vším ráda pomůže.