Nevhodné projekty

Následující projekty není možné zveřejnit v Galerii a pustit do podzimního hlasování, protože nesplňují požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásad.

Projekt Navrhovatel Zdůvodnění
Les pro psa Martina Ryslerová Není uvedeno umístění, podán nový (upravený) projekt.
Nadchod u Zvonařky- zastřešení a pojízdné pásy Marie Večeřová Nerespektuje finanční limit 2 miliony, nadchod není v majetku města.
cyklotrasy Václav Vetotas Z popisu není zřejmé, co přesně je záměrem projektu, není uvedeno umístění projektu.
Hyperloopem do Adamova Jan D Projekt nerespektuje finanční limit 2 miliony, je navrhován mimo pozemky a území města Brna, navrhovatel neuvádí své příjmení.
Třídění odpadu Filipína Cimrová Projekt nerespektuje finanční limit 2 miliony, není uvedeno umístění.
Menší kolony na křižovatce Kníničská-Bystrcká u UNI Hobby Lukáš Honek Projekt navrhuje rozšíření vozovky mimo pozemek města Brna, nerespektuje finanční limit 2 miliony.
cyklostezka směr Brno-Kuřim Gabriela Zapletalová Projekt navrhován mimo pozemky a území města Brna.
Bankomat - Juliánov Marian Gorčík V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady.
Skautský institut v areálu na Lerchové Vojtěch ČIŽMÁŘ
Digitální světelné tabule s aktuálním časem, datem a teplotou na nárožích křižovatek Ing. Jiří Haičman Pozemek označený v projektu na mapě není ve vlastnictví města. U projektu není specifikováno, kde mají být jednotlivé tabule rozmístěny.
Konečně pořádný bike park v Brně Marek Valeský Projekt nerespektuje finanční limit 2 miliony, není uvedeno jeho umístění a z popisu jasně nevyplývá, jaký má být výsledek. Navrhovatel podal upravený projket.
Cyklisticky prejezd ulice Hladíkova Jindrich Navratil Projekt je navrhován mimo pozemky města Brna. Město však má záměr realizovat v dané lokalitě podjezd vozovky.
Útulek pro lidi v tísni Vojtěška Mikulková Z popisu není patrné, co přesně má být výsledkem projektu, není uvedeno umístění projektu.
Veřejné lázně a čistírna oděvů. Antonín Večeřa Z popisu není jasné, co přesně navrhovatel zamýšlí, není uvedeno umístění, není uveden odhad nákladů.
Pingpongové stoly. Jaroslav Hrozek Není uvedeno umístění projektu. Z popisu není zřejmé, jak má výsledný projekt vypadat, odhad nákladů je nejasný (navrhovatel projekt na výzvu neupravil).
Klimatizace do tramvají Milan Sláma Popis projektu je nejasný, chybí odhad nákladů, není uvedena předpokládaná doba realizace.
Eskalátory a výtahy do podchodu z nástupnívh ostrůvků před Hlavním nádražím Milan Sláma V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady, dále v projektu není uvedena předpokládaná doba realizace.
Mládí vpřed Richard Saňka Z popisu není patrné, co je navrhováno a jak má výsledný projekt vypadat/fungovat (navrhovatel na výzvu k úpravám nereagoval).
Nová loga městských firem Vojtěch Trmač Není v kompetenci města rozhodovat o změně loga městských firem.
Wi-Fi zdarma na Hlavním nádraží a na České Vojtěch Trmač Navrhovatel podal v pořadí šestý projekt, dle pravidel je však možné podat jedno osobou maximálně pět projektů.
Stezka Tuřany/Dvorska Eva Černická Projekt je navrhován mimo pozemky města.
Výtah v domě s pěti poschodími. Jiří Marek V rámci participativního rozpočtu není možné realizovat projekty, které směřují do bytového fondu města Brna.
SportovníhřištěCihelna Michal Maixner Projekt je navrhován na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Přechod přes Jihlavskou u kampusu Vojtěch Říha Projekt je navrhován na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Participace veřejných projektů Leoš Janek V návrhu je uvedeno, že se nejedná o projekt do participativního rozpočtu. Je navrhováno zavedení systému hlasování o projektech ve formě kladných a záporných hlasů (tento systém bude v listopadovém hlasování využit).
pranýř na náměstí Svobody František Koudelka Veřejný prospěch není u projektu dostatečně specifikován, z celkového popisu veřejná prospěšnost projektu nevyplývá. Nejsou uvedeny předpokládané náklady.
pěšina Vinohrady - poliklinika Židenice Petr Zedník Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, neboť je navrhován na pozemcích, které nejsou vlastněny městem Brnem.
Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu Alex Ždímal V projektu jsou propagovány produkty a služby konkrétního subjektu (dodavatele dětských hřišť).
Vodní ponton na Priglu Jan Keprt Brněnskou přehradu spravuje Povodí Moravy, s. p. Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, jelikož přehrada není ve vlastnictví města Brna.
Ticha tramvaj Videnska<>Porici Karel Kulhanek Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, neboť je navrhován na pozemku, který není vlastněný městem Brnem.
Prechod Taborskeho nabrezi/Videnska Karel Kulhanek Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, neboť je navrhován na pozemku, který není vlastněný městem Brnem.
Umoření dluhu města Brna Jiří Karpíšek Podaný návrh nemá charakter projektu, proto nemůže být realizován v rámci Participativního rozpočtu města Brna.
Přechod pro chodce Merhautova-Těsnohlídkova Miroslava Šabrňáková Projekt je navrhován na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Cyklostezka i na druhém břehu Svratky Ondřej Hlaváč Předpokládané náklady na projekt výrazně překračují stanovený limit 2 miliony korun. Pozemky, na kterých je projekt navrhován jsou městem vlastněny jen z části.
Osvětlení dvou chodníků z konečné zastávky tram. č. 4 na hvězdárnu Irena Ihringová Navrhovatelka neuvádí odhad nákladů na projekt.