Hravé vzdělávání v MHD

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Rád bych vytvořil velký počet kvízových otázek s variantami odpovědí a,b,c,d. Náhodně vybraná otázka by se promítla na obrazovce v MHD s krátkou pauzou k zamyšlení a následně by se promítla správná odpověď doplněná případně krátkým ilustračním obrázkem, či videem. Otázek by postupně mohlo vznikat nekonečné množství na základě dalších podnětů od cestujících. Čas v MHD by tak byl zajímavý pro děti i dospělé.


Veřejný přínos projektu: Zábavné vzdělávání v MHD je určeno všem cestujícím v prostředcích městské dopravy. Jedinou podmínkou je, že jde o vozidla, která jsou vybavena obrazovkami k přehrávání obsahu. Přínos vidím v tom, že i když budou otázky směřovány spíše na děti, vzdělávat se budou i dospělí, kteří spoustu věcí ze školních let již zapomněli. Navíc tak lze místo sledování reklam smysluplně strávit čas v MHD a při cestování s dětmi bude k dispozici i společná zábava.

Navrhovatel:
Michal Ondráček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Hravé vzdělávání v MHD
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
255 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Zábava, Doprava, Vzdělání
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
1485
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor městské informatiky
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vytvoření databáze otázek (prvních 1000) 1 100 000 100 000
Propojení do systému DPMB 1 20 000 20 000
Vytvoření webu MHD Kvíz 1 20 000 20 000
Platba za vysílací čas 1 50 000 50 000
Vytvoření matrice na otázky (pro zjednodušení tvorby dalších otázek) 1 20 000 20 000
Projektová dokumentace 1 15 000 15 000
Údržba webu 3 10 000 30 000
Cena celkem: 255 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor městské informatiky posouzení probíhá
Odbor dopravy Náklady na 1 spot jsou 2000 Kč, při vyšším množství obvykle množstevní sleva. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zdrojů proveditelný