Basket a workout hřiště v Lužánkách

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Zřízení menšího sportovního areálu v parku Lužánky, Tento areál by obsahoval venkovní hřiště na basketball a venkovní hřište pro workout.. Vstup do areálu by byl zdarma pro všechny. Doplnil by tak ostatní sportoviště v tomto parku. Umístění například u volejbalových a tenisových kurtů nebo kdekoliv v parku.


Veřejný přínos projektu: Sportovní vyžití všech obyvatel města bez ohledu na věk. Prevence kriminality u mladistvých. Využití volného času. Pozitivní vliv sportu na zdraví.

Navrhovatel:
Jiří Braun
Název:
Basket a workout hřiště v Lužánkách
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 976 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Zdraví
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
197
Status:
získal podporu
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Workout klece 6 80 000 480 000
Dopadová plocha 1 300 000 300 000
Basketbalové koše 2 40 000 80 000
Hrací plocha 1 600 000 600 000
Oplocení 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 166 000 166 000
Čištění, revize, atd. 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 976 000 Kč