Spojení Vaňkova náměstí s Mendlovým náměstím

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Vytvořením průchodu zatím uzavřeného a veřejnosti nepřístupného areálu zahrádek na Žlutém kopci se vytvoří nová spojnice mezi frekventovaným Mendlovým náměstím a Vaňkovým náměstím u Masarykova onkologického ústavu.

Současné vstupy do zahrádkářského areálu by byly otevřeny (tzn. odstranění branek) a průstupová cesta kolem zahrádek, která již dnes existuje a vlastní ji město Brno, by byla v zájmu bezpečnosti uživatelů zahrádek nově oplocena a upravena (terenní vysprávky).


Veřejný přínos projektu: Díky novému spojení mezi Vaňkovým a Mendlovým náměstím se zkrátí doba pro pěší mezi těmito lokalitami uprostřed města. Zároveň se otevře nová zajímavá spojnice s výhledy na Špilberk a jih města Brna – zkrátí se tak vlastně cesta z rušného Starého Brna do klidnějšího Žlutého kopce. Součástí se stane i partie pod Helgolandem, odkud se kupř. krásně pozorují ohňostroje ze Špilberku. Více se zpopularizuje a „přiblíží“ pro lidi z Oltecu park na Vaňkově náměstí, kde je i malé dětské hřiště a významný krajinný prvek Helgoland. Spojení mohou využít i lidé na procházkách nebo návštěvníci Masarykova onkologického ústavu, kteří se k němu dostanou kratší cestou a hezkou přírodou a zelení.

Navrhovatel:
Michal Závodský
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Spojení Vaňkova náměstí s Mendlovým náměstím
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
945 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň, Jiné: Úprava a otevření veřejného prostoru
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
691
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Oplocení 1 700 000 700 000
Úprava terénu 1 100 000 100 000
Projektová dokumentace 1 100 000 100 000
Základní údržba komunikace (sekání trávy apod.) 3 15 000 45 000
Cena celkem: 945 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Jedná se o majetek města (Pouze část pozemků je v majetku města). proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování proveditelný
MČ Brno - střed posouzení probíhá