Nová cesta vedle Platinia

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Mezi budovou Platinium a Tomášovým dvorem na ulici Veveří, což je statek, kde se chovají koně, je úzká neudržovaná cesta pro pěší. Je to spojka mezi Gymnáziem Matyáše Lercha a ulicí Veveří. Parcela patří městu. Navrhuji vykácení náletových dřevin, vyrovnání terénu a vydláždění zámkovou dlažbou, v dolní části vybudování schodiště. Je to zanedbané místo, které využívají chodci z přilehlých bytových domů, studenti gymnázia i lidé, kteří jdou na Kraví horu. Oslovila jsem správu pozemků Platinia, kteří vlastní část dotčeného pozemku, aby se k rekonstrukci připojili. Je zde věcné břemeno - podzemní sítě.


Veřejný přínos projektu: Vybuduje se propojení mezi dvěma ulicemi, které se nyní stejně využívá, ale vzniklo spontánně, není nijak upravené, je to blátivá stezka zarostlá nálety. Je to zanedbané nebezpečné místo, které získá lidský rozměr. Budou ho využívat všichni lidé z okolí.

Navrhovatel:
Magdaléna Chytrá
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Nová cesta vedle Platinia
Lokalita:
Brno - Žabovřesky
Rozpočet:
269 625 Kč
Tématická oblast:
Zeleň, Jiné: Bezpečnost občanů
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
484
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění náletových dřevin 10 6 000 60 000
Pokládka zámkové dlažby na klíč 119 1 150 136 850
Vyrovnání terénu 119 100 11 900
Vybudování schodiště v dolní části 1 40 000 40 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 20 875 20 875
provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 269 625 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor dopravy posouzení probíhá
útvar MMB pro oblast Smart City KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný