Komunitní přírodní zahrada pro děti a jejich rodiče - na městečku v Líšni

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Navrhuji zpřístupnit zarostlý a neudržovaný pozemek přímo v centru městské části Líšeň - nám. Karla IV. Pozemek leží přímo u zastávky autobusů, v bezprostřední blízkosti RC Pastelka. Tento prostor by měl zpříjemnit například dopolední program líšeňských školek, nebo právě RC Pastelka. Odpolední program může být organizován v rámci kroužků školek nebo také škol.
Zahrada může sloužit v odpoledních hodinách pro setkávání rodin s dětmi. Umožnit dětem poznat zahradničení - o některé záhonky by se samy staraly. Prostor by však bylo možné využít také jako relaxační zónu, pro rodiče, ale také prarodiče a další členy rodiny. Je navrženo několik vyvýšených záhonů, ale je možné vybudovat i klasické terénní záhony.
Zahrada by také plnila funkci sadu. Měla by být realizována výsadba ovocných stromů starých, tradičních, českých odrůd. Důležitou součástí je výsadba keřů a trvalek. Pro poznání také navrhuji bylinkovou spirálu, díky které se děti dozví, jaké byliny mohou používat například pro léčbu kašle apod. V rámci komunit by bylo možné využít moštovač a zpracovat si třeba i ovoce z vlastní zahrádky. Údržbu a zabezpečování, respektive zamykání brány/branky by zajišťoval správce zahrady (nové pracovní místo). Do budoucna (například v rámci dalšího projektu dáme na vás :) ) by mohla být vybudována sušírna ovoce, tradiční dřevěná, jaké mají například na Slovácku.
Někdy i málo (záhon, hlína, strom....) stačí ke štěstí :)
DĚKUJI ZA VAŠI PODPORU, v případě dotazů či připomínek mne neváhejte kontaktovat


Veřejný přínos projektu: Zvelebení zanedbané zahrady v centru městské části. Smysluplné využití zahrady. Setkávání komunit, možnost využití pro vlastní kreativitu. Osvěžení pro čekající na zastávce. Cílová skupina jsou děti a jejich rodiče či prarodiče - společně strávený rodinný čas.

Navrhovatel:
Andrea Ondrůjová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Komunitní přírodní zahrada pro děti a jejich rodiče - na městečku v Líšni
Lokalita:
Brno - Líšen
Rozpočet:
1 696 391 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zdraví, Vzdělání, Zeleň
Délka realizace:
8 měsíců
Počet líbí se mi:
165
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odstranění ruderálního porostu [plocha] 1 50 000 50 000
odstranění nevhodných dřevin včetně pařezů [plocha] 1 60 000 60 000
výsadba keře [ks] 30 650 19 500
výsadba stromu [ks] 15 1 000 15 000
vyvýšený záhon [ks] 10 3 000 30 000
substrát pro veškerou výsadbu {t] 11 305 3 355
montáž + doprava záhonů 1 18 000 18 000
zabezpečení zahrady branka/brána/plot 1 80 000 80 000
informační cedule - provozní řád, popisky jednotlivých prvků 1 12 000 12 000
doprava a úprava (přesetí) substrátu 1 1 500 1 500
zahradnické nářadí různé 1 15 000 15 000
dřevěná dílna pro uložení nářadí, včetně hygienického zázemí, elektřiny, vody, zázemí při moštování 1 450 000 450 000
nádrž na dešťovou vodu [1000L] 1 3 000 3 000
bude-li třeba ... sekačka 1 8 000 8 000
elektrický moštovač 1 15 000 15 000
plastový komposter 3 3 000 9 000
čerpadlo 1 5 000 5 000
hadice 25 m 1 3 000 3 000
dlažba [m2] 40 500 20 000
stojan pro jízdní kola - spirála 1 8 000 8 000
dřevěná lavička 6 6 000 36 000
dřevěné posezení komplet 2 11 000 22 000
bylinková spirála 1 5 000 5 000
ohniště včetně posezení 1 4 000 4 000
trvalky včetně výsadby 1 16 000 16 000
houpačka dětská 4 5 000 20 000
dětské pískoviště 2 4 000 8 000
hmyzí hotel 4 1 200 4 800
ptačí budka 6 700 4 200
bude-li možné ... vrtaná studna 1 200 000 200 000
bude-li zájem ... týpí 1 40 000 40 000
rezerva - práce při sanaci pozemku 1 50 000 50 000
poplatky energie, voda 3 15 000 45 000
Projektová dokumentace 1 128 036 128 036
správce zahrady 3 96 000 288 000
Cena celkem: 1 696 391 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města svěřený MČ proveditelný
Odbor investiční posouzení probíhá
útvar MMB pro oblast Smart City KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný