Lávky pro cyklisty na cyklotrase podél Svitavy

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Cyklostezka vedoucí přes Brno ze severu na jih podél Svitavy je na ulicích Cejl, Křenová a Hladíkova přerušena, Není tady lávka, dokonce ani přechod. Cyklisté musejí složitě překonávat frekventované komunikace. Navrhoval bych vybudovat minimálně přechody pro chodce, v lepším případě lávky.


Veřejný přínos projektu: Zlepšení podmínek pro cyklisty v Brně. Bezkolizní cyklostezka. Zvýšení bezpečnosti.

Navrhovatel:
Michal Neumann
Název:
Lávky pro cyklisty na cyklotrase podél Svitavy
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
591 000 Kč
Tématická oblast:
Sport, Zábava, Zdraví, Doprava
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
504
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zřízení přechodů - náklady na barvu a značení na ulicích Cejl a Křenová 2 5 000 10 000
zbudování lávky přes komunikaci Hladíkova 1 500 000 500 000
Projektová dokumentace 1 51 000 51 000
údržba lávky, nátěry pŕechodů 3 10 000 30 000
Cena celkem: 591 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Komunikace Hladíkova není majetkem města. proveditelný s úpravami
Odbor dopravy posouzení probíhá