Okružní vycházková trasa s alejí

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

V městské části Brno - Tuřany, obkroužené průmyslovými plochami a dopravními tělesy, chybí procházková cesta pod korunami stromů, s blahodárným stínem v horkých dnech. Navrhuji vybranou polní cestu, ze které se navíc otevírají krásné výhledy na historický střed Brna, doplnit řadou listnatých stromů. Pokud by se ještě navíc upravily tři krátké úseky stávající cesty a pěšinky, vznikl by pohodlný vycházkový okruh, který by sloužil obyvatelům Brněnských Ivanovic, Tuřan i Holásek. Ti sem již na procházky se svými dětmi, pejsky, partnery a kamarády míří, ale musí překonávat úseky občasně rozbahněné nebo rozorané, v létě zarostlé kopřivami.
Hlavní úsek nově upravené trasy tvoří alej poskytující stín na otevřeném horizontu s výhledy, dále pokračuje polní cestou mezi zahradami a sestupuje užší pěšinou až k lávce přes Ivanovický potok, odkud vystupuje zpět do zastavěné části.


Veřejný přínos projektu: Upravená cesta bude sloužit především místním obyvatelům z městské části Brno - Tuřany, kteří již trasu využívají. Vzhledem k tomu, že městská část nemá z krajinářského pohledu atraktivní okolí, navržené zásahy povedou k maximálnímu zhodnocení potenciálu v území, které je v bezprostředním kontaktu se zastavěnou částí. Nově upravené pěšiny zlepší prostupnost krajiny a alej v místě otevřeného horizontu podpoří výraznou hodnotu území - vizuální vazby s historickým středem Brna a jeho dominantami i pohledy na vzdálený horizont.
Domnívám se, že návrh může přispět ke zvýšení kvality života v městské části. Je využitelný všemi obyvateli.

Navrhovatel:
Anna Magni
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Okružní vycházková trasa s alejí
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
439 738 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zdraví, Doprava, Zvířata, Zeleň
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
222
Status:
získal podporu
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
listnatý strom o obvodu kmene 16 cm (1 strom po 8 m), nákup a výsadba, zálivka, ukotvení kůly 30 5 000 150 000
cesta s povrchem prašným-štěrkovým, délka úseku 70m, šířka 3 m 210 550 115 500
pěšina s povrchem prašným-štěrkovým, délka úseku 60 m, šířka 1,2 m 72 550 39 600
pěšina s povrchem prašným-štěrkovým, délka úseku 67 m, šířka 1,2 m 80 550 44 000
úprava drenáže v úseku s podmáčením 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 26 638 26 638
zálivka stromů, okopání, výchovný řez, vysekání trávy okolo stromů, sekání trávy okolo pěšiny 3 8 000 24 000
Cena celkem: 439 738 Kč