Schodiště Bašty

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Schodiště by se nacházelo na konci ulice Bašty a spojovalo by ji s velmi frekventovanou zastávkou Nové sady. Ve svahu, který obě místa odděluje, je v současné době pouze prošlapaná cesta, která je ovšem kvůli své strmosti téměř neschůdná. Přesto lze často spatřit chodce, jak se po ní vydávají. Vizuálně by schodiště navazovalo na již existující schodiště vedoucí z ulice Bašty na Denisovy sady, tudíž by se zde také mohlo použít popínavých rostlin k pokrytí stěny jinak nevzhledné budovy měnírny DPMB. Schodiště by vytvořilo lepší spojnici mezi Novými sady a Masarykovou ulicí a umožnilo by chodcům pohodlnou chůzi podél stromořadí v ulici Bašty. Chodci by se tak mohli vyhnout rušné a hlučné Nádražní ulici. Na tento projekt by bylo možné navázat i další fází, která by spočívala v zatravnění a zpřístupnění střechy měnírny DPMB.


Veřejný přínos projektu: Schodiště ocení všichni, kteří se potřebují dostat z ulice Bašty rychle na zastávku Nové sady. V současné době musí využít schodiště do ulice Husova a vracet se k zastávce. Schody také použijí ti, kdo jdou směrem z Nových sadů do Masarykovy ulice a chtějí se vyhnout rušné Nádražní ulici a raději proto zvolí cestu podél stromořadí v klidnější ulici Bašty. Jelikož se jedná o lokalitu v samém centru města, navíc s velkým pohybem osob, využily by schodiště stovky lidí denně. Projekt by navíc zlepšil estetickou kvalitu okolí zastávky Nové sady a zapadl by do celkového konceptu Denisových sadů. Projekt by také znamenal přínos pro maloobchodníky a restauratéry na ulici Bašty, jelikož by se otevřela nová přímá cesta ze zastávky k jejím provozovnám.

Navrhovatel:
David Piják
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Schodiště Bašty
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
250 000 Kč
Tématická oblast:
Kultura, Zdraví, Doprava, Zeleň
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
267
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Železonetonová konstrukce schodiště 1 140 000 140 000
Zábradlí 1 20 000 20 000
Popínavá zeleň a vegetační úpravy 1 30 000 30 000
Terénní úpravy 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 20 000 20 000
3 0 0
Cena celkem: 250 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční posouzení probíhá
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti + KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný