Rozšíření parkoviště u domu na tř. Generála Píky 9

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Projekt rozšíření stávajícího veřejného parkoviště v západní části třídy Generála Píky (TGP) o 38 parkovacích míst . Parkoviště je využíváno studenty Mendelovy univerzity (TGP7), rezidenty bytového domu (TGP9), návštěvníky spotrovního centra (TGP11), a rezidenty a nájemci téměř dokončené novostavby polyfunkčního domu (TGP13). Zamýšlená stavba bude umístěna na pozemku 465/103 v k.ú. Černá Pole a v souladu ČSN 736056.


Veřejný přínos projektu: Rozšíření jediného veřejného parkoviště v západní části třídy Generála Píky.

Navrhovatel:
Martin Konečný
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Rozšíření parkoviště u domu na tř. Generála Píky 9
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
444 444 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
318
Status:
získal podporu
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce 1 250 000 250 000
Materiál 1 180 000 180 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 14 444 14 444
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 444 444 Kč