seznam se v Brně

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Cílem je vrátit běžnou komunikaci více mezi lidi a usnadnit seznamování lidí, za pomocí několika souběžně běžících projektů dosáhnout toho, že se lidi, kteří se často jen míjí, seznámí, budou-li mít zájem a dojde tak k propojení lidí do té doby úplně neznámích.
Samota je bohužel pořád nedílnou součástí velkých měst, to je potřeba změnit,
První projekt by pomocí vebových stránek i informačních kanálech města propagoval akci, kde by za symbolickou cenu dostali jedinečnou placku s registračním číslem a obrázkovým symbolem s kým se chtějí seznámit, či o čem by si rádi povídali, tím by ostatním lidem dali na jevo že jsou určitým lidem otevřeni..
Další soubežně běžící projekt by se konal v pravidelných intervalech a pracovali by na něm zkušené organizátorské týmy, jako např.Instruktoři Brno-pořádali např. Tmou a podobně.Tam by za pomoci vtipných her a různých nenáročných činností seznámili a propojili cílovou a předem věkově vymezenou skupinu lidí.Podrobnější info, zde není prostor rozepsat.


Veřejný přínos projektu: Taky se vám zdálo že je v Brně nuda?!Že spoustě lidí nezbývá čas, nebo peníze, nebo odvaha na aktivity, kde by se mohli seznámit?
Mimo komerčních několika málo seznamovacích agentur, jejiž služby nejsou levné ani pro většinu lidí zajímavé, tu žádné podobné projekty nikdy neběžely!
Cílem projektu je přiblížit lidi v Brně lidem, využít k tomu všechny možné příležitosti, např. aby vánoční trhy nebyli jen o komerci, ale i o programové akci zaměřené pro dospělé, kterých je ve skutečnosti velice málo.
Téma samoty je zvláště v Brně velký problém, stačí se jen podívat kolik lidí si pořídilo psi, kočky a jiná domácí zvířata, nezřídka se tak stalo proto, že se cítí být sami a nemají sami možnost to změnit.
Ne pro každého jsou kluby či tematicky zameřené sportovní akce.
Město by proto mělo vycházet vstříc svým obyvatelům a nečekat že to za něj někdo udělá z komerční oblasti.

Navrhovatel:
zdeněk Herblich
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
seznam se v Brně
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
1 460 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Kultura, Jiné: seznámení Brně
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
665
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor zdraví
útvar MMB pro oblast Smart City

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pořízení webovích stránek, tisk propagačních tiskovin, další reklama, odměny organizátorskému týmu 3 120 000 360 000
Projektová dokumentace 1 20 000 20 000
3 360 000 1 080 000
Cena celkem: 1 460 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví posouzení probíhá
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný