Revitalizace parku na Novém náměstí, Brno-Řečkovice

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je připraven k posouzení proveditelnosti. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Nové náměstí je situováno v klidové místní části Brno – Řečkovice, obklopené drobnou výstavbou rodinných domů. Jako klidová zóna slouží nejen místním, ale i širokému okolí jako místo relaxace a setkávání nejen vrstevníků ale i setkávání mezi generacemi.
Náměstí je lemováno místními komunikacemi s parkovacími místy. Uprostřed se nachází klidová zóna členěná na drobnější plochy parkovými chodníky. Plocha je dnes vymezena na východě umístěným dětským hřištěm na východní straně náměstí, které prošlo přestavbou v nedávné době. Západní část je pak na hranici své životnosti, jsou zde poškozené chodníky, přerostlá zeleň, místy až nebezpečná.
Součástí projektu je obnova cestní sítě v západní části parčíku, zachování části vhodné zeleně a s ohledem na budoucí bezpečnost návštěvníků je navržena výsadba nová. Cílem je vytvořit místo veselejší, příjemnější a optimističtější. Bude zvětšeno procento zatravněných ploch a bude optimalizována síť cestiček v parčíku. Součástí revitalizace je i obměna stávajících prvků mobiliáře, například laviček a odpadkových košů.
Revitalizací bude dokončena proměna parku na místo odpočinku, klidu a bezpečného setkávání všech generací.


Veřejný přínos projektu: Občané získají nový prostor k odpočinku v podobě parkové úpravy na místo stávající asfaltové plochy pocházející z 80 let minulého století, které neodpovídá požadavkům na klidovou zónu.

Navrhovatel:
Vlastislav Dvořák
Název:
Revitalizace parku na Novém náměstí, Brno-Řečkovice
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
1 810 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zeleň
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
153
Status:
získal podporu
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizační náklady 1 1 700 000 1 700 000
Projektová dokumentace 1 80 000 80 000
Zálivka výsadby 3 10 000 30 000
Cena celkem: 1 810 000 Kč