Stůjte na červenou - Nedávejte dětem špatný příklad

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Předmětem projektu je instalace 100 cedulek žádajících chodce, aby nedávali dětem špatný příklad a nechodili na červenou. Cedulky o rozměrech 20x30cm budou instalovány na semaforech na vybraných světelných křižovatkách. V německých městech je taková osvěta k vidění a je to dobrý způsob, jak přimět chodce k zamyšlení. Chození na červenou, zvláště pak před dětmi, lze považovat za závažný problém a to i v případech, kdy není žádné auto v dohledu - právě kvůli tomu špatnému příkladu. V Brně je cca 150 světelných křižovatek a Brno v současné době plánuje výměny a rekonstrukce semaforů. Zahrnout do tohoto plánu i cedule, podobné těm německým, by byl levný způsob, jak zvýšit bezpečnost chodců a přimět je k zamyšlení nad důsledky svého jednání. Výběr křižovatek by byl navázán na plán výměny a rekonstrukce semaforů a nemělo by se zapomínat i na méně frekventovaná místa, která více lákají k přecházení na červenou.


Veřejný přínos projektu: Dospělí lidé často chodí na červenou, pokud není poblíž příslušník policie a chodec se cítí bezpečně. Subjektivně vnímaná společenská nebezpečnost takového vnímání je velice nízká. Problém je, že takové jednání dává dětem špatný příklad, což snižuje bezpečnost dětských chodců. Řešení v podobě osvěty, s nímž se lze setkat v německých městech, je účinný a levný způsob, jak přimět lidi k zamyšlení nad méně bezprostředními, ale závažnými důsledky nezodpovědného chování.

Navrhovatel:
Jaroslav Polák
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Stůjte na červenou - Nedávejte dětem špatný příklad
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
50 160 Kč
Tématická oblast:
Děti, Doprava
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
155
Status:
získal podporu

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hliníková informační cedule 30x20cm 100 212 21 200
Práce (odhadem 100 hodin, 100Kč/hod) 100 100 10 000
Projektová dokumentace 1 6 360 6 360
Náhrady poškozených cedulí (odhad 10% ročně) 3 4 200 12 600
Cena celkem: 50 160 Kč