Rozšíření fitness parku Kolečko

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Cílem projektu je rozšíření stávajícího fitness parku Kolečko o nové cvičební prvky. Aktuálně park disponuje pouze malým počtem cvičebních prvků, konkrétně 2x hrazda a 1x bradla,
Navrhujeme proto rozšířit stávající fitness park o nové konstrukce tak, aby byl uspokojen velký počet zájemců o cvičení v tomto parku a zároveň se zaplnilo nevyužité místo, které neslouží dříve navrhovaným účelům.Veřejný přínos projektu: Přínosem projektu je efektivnější využití prostoru v již hotovém parku. Kapacita cvičebních prvků neodpovídala poptávce.
Za dobu našeho působení v oblasti cvičení s vlastní vahou jsme zjistili, že fitness parky nabízejí možnost bezplatného cvičení a zlepšují využití volného času mládeže. Podporují prevenci před sociálně patologickými jevy. Dále pak prevenci užívání návykových a psychotropních látek. Projekt podporuje sociální interakci mezi mládeží a dospělými. Projekt přispívá k prevenci obezity u široké škály obyvatelstva od nejmladších po nejstarší. Projekt je určen pro obyvatele od 14 do 60+ let věku.

Navrhovatel:
Jakub Kyrš
Název:
Rozšíření fitness parku Kolečko
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
844 800 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Zdraví
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
295
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Konstrukce na cvičení Nippur L 1 354 000 354 000
Bench Dip Cut 1 28 800 28 800
Dopadová plocha - certifikovaný tartan 108 m2 1 191 500 191 500
Stavební práce, terénní úpravy, betonová deska 1 142 000 142 000
Montáž včetně upevňovacího materiálu 1 21 600 21 600
Doprava 1 30 100 30 100
Projektová dokumentace 1 76 800 76 800
3 0 0
Cena celkem: 844 800 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu – podpora budování veřejných hřišť pro každodenní rekreaci všech věkových skupin proveditelný