Tajemství žebětínského hradu a velehradské kaple P. Marie

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 15 podpisy a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Na návrší nad Brněnskými Ivanovicemi se vypíná kaple P. Marie. Údajně z 18. století. Má průměr kolem 6 metrů, snad 20-21 římských stop. V 18. století už půl tisíciletí patřila se vsí velehradskému klášteru. Proč klášter vzdálenou ves nikdy nevyměnil za jinou bližší? Sv. Metoděj byl pochovaný v kostele P. Marie na Velehradě. Ve 12. století se ale uvádějí Velehrady dva. Druhý u Brna. O jeho poloze nevíme nic. Rotundy v Mikulčicích nazýváme kostely jen ze zvyku. Velikostí jsou to spíše kaple. V Brněnských Ivanovicích sv. Metoděje nikdy nikdo nehledal. I když nejsem přesvědčený o tom, že zrovna tam... Vzhled kaple je barokní, co když ale skrývá povrch překvapení? Velkomoravský kostelík v Kopčanech považovali za gotický i po prvních archeologických sondách. Dovedete si představit, co by znamenalo pro Brno, kdybychom zjistili, že máme ve městě stojící středověkou rotundu? Nestálo by za to, těch 30 m2 prozkoumat? Přidat ještě pár metrů na návrší u kaple a dendrochronologický rozbor krovu? Možná se potvrdí, že kaple je barokní. Ale co kdyby odpověď byla jiná?
Noc kostelů přilákala roku 2016 přes 100000 Brňanů.

Nezapojují se do ní i další kaple a zvonice mimo zmíněnou rotundu. Některé se přidaly spíše výjimečně (v Bohunicích), jiné nikdy: v Bosonohách (Za vodojemem), Dvorskách, Dolních Heršpicích, Holáskách, Chrlicích (2), Jehnicích, Kníničkách, Maloměřicích, Medlánkách, Mokré Hoře, Ořešíně, Soběšicích a hřbitovní v Černovicích, Slatině a Tuřanech. Změňme to - na jeden rok?

Vyznačme s pomocí archeologů půdorys kostela sv. Václava, osaďme u něj pamětní desku nebo infoceduli. A opravme hřbitovní kapli v Černovicích.

Ostroh Hradisko v Žebětíně. Stával tam hrad nebo hradiště? Geofyzikální a archeologický průzkum mohou odpovědět. Objeví se v mapách nový cíl? O pravěkém hradišti u Bosonoh a hrádku nad Komínem víme od archeologů také poměrně málo.

Z projektu lze s přihlédnutím k výši získané finanční podpory uskutečnit i kteroukoli část zvlášť.


Veřejný přínos projektu: pravděpodobné nalezení dosud v odborné literatuře i na mapách neznámého hradu či hradiště v Žebětíně a zjištění, zda je středověkého nebo pravěkého stáří;
možné zjištění středověkého stáří barokní rotundy v Brněnských Ivanovicích;
vyznačení půdorysu kostela sv. Václava na katastru Štýřic (dříve Staré Brno);
archeologické nálezy z hradu či hradiska v Žebětíně, z hradiska v Bosonohách, z hrádku v Komíně, ze starobrněnského kostela sv. Václava na katastru Štýřic, jejich předpokládané uložení v Muzeu města Brna, publikování v odborných studiích, možnost využití k atraktivním výstavám, v knižních publikacích, letácích pro turisty, pro naučné stezky, k propagaci města na internetu;
možný příspěvek k hledání Velehradu u Brna;
oprava zchátralé hřbitovní kaple v Černovicích;
zpřístupnění 17 běžně nepřístupných kaplí veřejnosti v den Noci kostelů (100000 zájemců v roce 2016)

Navrhovatel:
Robert Keprt
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Tajemství žebětínského hradu a velehradské kaple P. Marie
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
1 979 093 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Kultura, Vzdělání, Jiné: věda, cestovní ruch, propagace města
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
2
Status:
podpořen podpisovým archem
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor památkové péče
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Archeologický výzkum kaple P. Marie v Brněnských Ivanovicích (m3) - parcela 928/4 30 4 235 127 050
Archeologický průzkum návrší u kaple P. Marie v Brněnských Ivanovicích (sondy - řez ke schodišti - m3) - parcely 923/1 a 923/4 15 4 235 63 525
Uvedení podlahy v kapli, trávníku a chodníku do původního stavu 1 70 000 70 000
Dendrochronologický rozbor krovu kaple P. Marie v Brněnských Ivanovicích 1 2 100 2 100
Geofyzikální průzkum Hradiska v Žebětíně (vrchol ostrožny v její nejzazší části v rozsahu 1 ha) - parcela 1758 1 36 300 36 300
Vyhodnocení výsledku geofyzikálního průzkumu Hradiska v Žebětíně 1 5 445 5 445
Archeologické sondy na Hradisku v Žebětíně po vyhodnocení geofyzikálního průzkumu (m3) 20 4 235 84 700
Geofyzikální průzkum kostela sv. Václava na nároží Vídeňské a Vojtovy ulice (cca 35 x 25 m) - parcela 450/4 1 18 150 18 150
Vyhodnocení výsledku geofyzikálního průzkumu kostela sv. Václava tamtéž 1 2 723 2 723
Archeologická sonda - závěr kněžiště po vyhodnocení geofyzikálního průzkumu kostela sv. Václava (m3) 10 4 235 42 350
Informační cedule včetně grafického zpracování 1 10 000 10 000
Vyznačení půdorysu kostela sv. Václava tamtéž 1 50 000 50 000
Oprava hřbitovní kaple v Černovicích - parcela 2227 1 300 000 300 000
Průzkum hradiště v Bosonohách detektorem (archeologem, sazba za hodinu) - parcela 2594/1 8 200 1 600
Archeologický průzkum (sondy) na hradišti v Bosonohách (žádné odlesnění nebude prováděno - m3) 105 4 235 444 675
Archeologický průzkum (sondy) na hrádku v Komíně (m3) - parcely 812/5 a 812/1 105 4 235 444 675
Úprava hradiště v Bosonohách po archeologických sondách 1 100 000 100 000
Úprava hrádku v Komíně po archeologických sondách 1 100 000 100 000
Projektová dokumentace 1 35 000 35 000
Zpřístupnění 17 zmíněných kaplí a zvonic o Noci kostelů v roce 2018 od 14 do 18 h (odměna pro službu: 17 x 4 hodiny - při sazbě 200 Kč za hodinu) 3 13 600 40 800
Cena celkem: 1 979 093 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví proveditelný
Odbor památkové péče posouzení probíhá