Průchod z ulice Porážka na nábřeží Svitavy

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

V současnosti se nachází na východním konci ulice Porážka zamčená brána, která ovšem neuzavírá žádný areál, pouze znemožňuje průchod mezi touto ulicí a nábřežím řeky Svitavy. Jde o pozůstatek z doby, kdy celý areál byl uzavřený. Ulice Porážka navazuje na kancelářský komplex CTP v areálu bývalých jatek a škrobáren. Podél nábřeží Svitavy vede páteřní cyklostezka „Svitavská“ – jedna z nejvýznamnější cyklostezek v Brně a železniční vlečka obsluhující přilehlé průmyslové podniky se sporadickým provozem nákladní dopravy. Kvůli zavřené bráně je nutné oblast obcházet přes ulici Hladíkova, což je značně nepříjemné vzhledem k vysoké intenzitě provozu na ulici Hladíkova, pro cyklisty je rovněž jízda po ulici Hladíkova nebezpečná.
Majitelem parcely přiléhající ze západní strany (konec ulice Porážka) jsou Brněnské komunikace,
majitelem parcely přiléhající z východní strany (železniční vlečka, cyklostezka) je Statutární město Brno.


Veřejný přínos projektu: Zlepšení prostupnosti pro pěší a cyklisty, bezpečnější doprava (možnost vyhnout se nebezpečné ulici Hladíkova). Zaměstnanci zóny CTP Škrobárenská přicházející od Černovic budou mít příjemnější cestu do práce bez dýchání zplodin z ulice Hladíkova. Zvýšení atrakitivity pivovaru, který nyní brána od nábřeží odděluje.

Navrhovatel:
Vojtěch Říha
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Průchod z ulice Porážka na nábřeží Svitavy
Lokalita:
Brno - jih
Rozpočet:
85 610 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Doba realizace:
od: 01. 01. 2018 do: 01. 01. 2018
Počet líbí se mi:
161
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odemčení brány 1 100 100
Odstranění brány 1 5 000 5 000
Výstavba chodníku délky 20 m 20 3 000 60 000
Osazení přejezdu výstražnými kříži 2 5 000 10 000
Projektová dokumentace 1 7 510 7 510
Úklid chodníku 3 1 000 3 000
Cena celkem: 85 610 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování + KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí + Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu. proveditelný
Majetkový odbor Nejedná se o majetek města, ale o uzavřený areál BKOM, a.s. neproveditelný