Pingpongové stoly Tuřanské náměstí

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Navrhuji pořízení dvou venkovních pingpongových stolů, které by byly umístěny na Tuřanském náměstí.


Veřejný přínos projektu: Umístění pingpongových stolů by oživilo málo využívaný park na Tuřanském náměstí. Stolní tenis je nenáročný sport a proto se mu mohou věnovat všechny generace. Projekt by pak byl vhodným zdrojem pohybu a zábavy pro všechny generace, zejména pak pro žáky místních škol.

Navrhovatel:
Michal Sadílek
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Pingpongové stoly Tuřanské náměstí
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
89 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava, Zdraví
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
159
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor investiční
MČ Brno - Tuřany
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Betonové pingpongové stoly 2 30 000 60 000
Doprava 1 5 000 5 000
Úprava terénu a umístění 1 15 000 15 000
Projektová dokumentace 1 0 0
Kontrola a drobné opravy 3 3 000 9 000
Cena celkem: 89 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Tuřany Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný