I Brno může vonět! Lipová alej Pod Babou, Ivanovice

PODPOŘENÝ

Tento projekt byl podpořen 150 líbí se mi a je posuzována jeho proveditelnost. Po úspěšném posouzení postoupí do listopadového finále.

Projekt navrhuje vysázení lipové aleje do stávajícího lánu, kde by tvořila krajinný prvek, biopás, větrolam. Délka městské parcely je cca 300 m, šířka 17,5 m. Alej je velmi příjemným místem k procházkám, sportování a relaxaci pro obyvatele okolních domů, tlumí hluk, v létě poskytuje příjemný stín a v době květu nádherně do daleka voní. Alej je také možno osadit prolézačkami pro děti či lavičkami pro posezení pod lípami. Při vjezdu do Brna to bude v poli i dobře patrný, velice zajímavý krajinný prvek. Význam aleje je ale nejen estetický a relaxační, funguje také jako ekosystémový prvek, zajišťující hnízdiště a migrační zóny hmyzu a drobné zvěře, v neposlední řadě funguje jako větrolam. Zvyšuje zároveň průchodnost krajiny, tvoří navazující trasu k procházkám k přilehlému lesu.


Veřejný přínos projektu: Tento projekt krajinného prvku bude sloužit :
A) Rodičům s dětmi, seniorům a všem občanům k procházkám, relaxaci a odpočinku uprostřed přírody. V době květu lípy nádherně voní daleko široko.
B) Všem, kdo bydlí v okolí, protože zelená alej sníží množství polétavého prachu, utlumí hluk, vsákne se do ní déšť a vytvoří příjemnou atmosféru po celý rok, zvláště v létě sníží úpal v aleji i nejbližším okolí,

Pole by pro nás bylo bez přístupu, takto uprostřed pole a přírody můžeme v zeleni relaxovat.

Navrhovatel:
Vlasta Svobodová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
I Brno může vonět! Lipová alej Pod Babou, Ivanovice
Lokalita:
Brno - Ivanovice
Rozpočet:
136 500 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zdraví, Vzdělání, Zeleň
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
216
Status:
získal podporu
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Sazenice lípy srdčité 30 ks, 30 500 15 000
10 laviček do země, kov + dřevo 10 3 000 30 000
vysetí trávníku, dva pásy šířky 3 m, délky. 300 m 1800 25 45 000
Projektová dokumentace 1 1 500 1 500
údržba trávníku a výměna sazenic 3 15 000 45 000
Cena celkem: 136 500 Kč