Aktivity v onkologických projektech neustávají!

Stále probíhají dva projekty zaměřené na ženy a děti v onkologické léčbě. 

V rámci projektu Nebýt na to sama – Ženy v onko léčbě probíhá mnoho aktivit, jedná se například o spuštění vůbec první onkokosmetické poradny v ČR, která je zaměřena na zvládání nežádoucích kožních projevů protinádorové léčby, dále pohybové aktivity Jóga Nebýt na to sama a Terapie tancem. Činnost zahájila také psychoterapeutická skupina pro pacientky v léčbě. V současné době se připravuje vánoční workshop v podobě kurzu pečení a také otevření možnosti hlídání dětí v bezprostřední blízkosti areálu Masarykova onkologického ústavu v době, kdy ženy podstupují ambulantně léčbu.

V projektu Onkologicky léčené děti v Brně se vzhledem k situaci související s pandemií nemohou pořádat velké rodinné akce. Aktivity se tedy zaměřují na individuální podporu, tzn. asistence u dětí v rodinách, individuální rehabilitace a psychologické terapie.

Dáme na vás.