Často se ptáte aneb FAQ

Mám trvalý pobyt v Brně, nejsem občan České republiky, ale chci hlasovat, mohu?

Ano, můžete! Aby Vám mohl být přidělený hlasovací token, je pro elektronické hlasování nejprve nutné ověření Vašich údajů u koordinátorek projektu:

K ověření Vašich údajů si s sebou prosím vezměte doklad o povolení k trvalému pobytu.

Nemožnost hlasovat bez výše zmíněných kroků nás velice mrzí, ale bohužel v současné chvílí – uprostřed hlasování – nelze do webu v takové míře zasahovat. Rozhodně to bereme jako ponaučení do dalších ročníků a Vám děkujeme za pochopení.

Kdo jsou navrhovatelé projektů, o kterých hlasuji?

Navrhnout projekt měl možnost každý obyvatel města Brna starší 15 let.

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního/veřejného rozpočtu. Právě v rámci této diskuze bylo z řad obyvatel města Brna navrženo celkem 216 projektů (únor až květen 2017), z nichž 83 prošlo posouzením proveditelnosti (únor až září 2017). Momentálně pouze Vy – občané města Brna – rozhodujete, které projekty začne město v roce 2018 realizovat.

Proč je k hlasování potřeba zadat číslo mé OP a datum narození?

Protože vyhrazených 20 milionů korun bude rozdělováno z rozpočtu města Brna, je spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Brňanů. Před vlastním hlasováním je tedy třeba projít ověřením, zda jste starší 18 let a máte ve městě trvalý pobyt. Všechny procesy v rámci projektu Dáme na vás chceme nastavit co nejvíce uživatelsky přívětivě a pohodlně, s čímž souvisí i možnost elektronického hlasování. Jelikož je nutné zamezit různým nežádoucím jevům, jako např. dvojímu hlasování, je potřeba každého hlasujícího ověřit. Toto ověření probíhá automatizovaným online dotazem na registr obyvatel. Nemusíte tedy nikam osobně chodit a jste okamžitě ověřeni, zda výše dané podmínky splňujete => můžete hlasovat odkudkoliv, např. z pohodlí Vašeho domova.