Aktuality

Z realizace: Návrh dětského hřiště v areálu Bzzzukot

Máme radost, že úsilí z prvního ročníku pomalu ale jistě nese první plody!

Téměř u všech vítězných projektů z prvního ročníku brněnského „PaRo“ se již intenzivně pracuje na projektových dokumentacích. Nejinak je tomu u projektu „Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích“, jehož realizaci si pod svá křídla vzala přímo městská část Brno-Židenice. Výběrové řízení na projekční ateliér je úspěšně dokončeno a ladí se poslední detaily konstrukcí a herních prvků. Zatím jde pouze o pracovní návrh, ale hřiště by mohlo vypadat nějak takto. Nám se líbí moc a co na něj říkáte vy? 👧

Všechny aktuální informace z realizace nejen tohoto, ale všech 16 vítězných projektů naleznete v realizační galerii a denících jednotlivých projektů. Projekty z ročníku 2017/2018 jsou tedy na dobré cestě, ale co projekty tohoto roku? Doposud podané projekty potřebují vaši podporu, nezapomeňte jim dát svůj „lajk“!

 

Z veřejných setkání…

Veřejná setkání přinesla řadu výborných nápadů! Teď už je jen hodit na „papír“ a začít sbírat podporu. Dobrým projektům zdar!

        

Sbírejte „líbí se mi“, čas běží!

Už jste podali svůj projekt? Skvělé!

Pokud projekt splnil všechny podmínky a neodporuje Zásadám, je poslán do webové galerie a sbírá podporu. Co teď? Dobrý projekt si zaslouží propagaci! Sdílejte jej, mluvte o něm, dejte o vašem nápadu zkrátka vědět co nejširšímu okruhu lidí. Pouze projekty s dostatečnou podporou (minimálně 300 “líbí se mi”/30 podpisů na podpisovém archu) budou městem posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a posouvány do velkého finále. Čím dříve se projekt dostane do fáze posuzování, tím dříve se dozvíte, jaké případné problémy stojí v jeho realizaci a budete mít více času na potřebnou úpravu. Projekty podané/podpořené na poslední chvílí tuto výhodu ztrácejí.

Výhody včasně podaných/podpořených projektů:

  • možnost včas upravit své projekty tak, aby je bylo možno zrealizovat,
  • brzká propagace = postupné získání příznivců pro listopadové hlasování,
  • vyhnutí se riziku stopky pro později podané projekty při překročení kapacity úřadu viz Výzva.

Nečekejte proto jak s podáním projektu, tak i s propagací na poslední chvíli, čas běží! 🙂

Sledujte DENÍK PROJEKTU!

Zajímá vás, v jaké fázi realizace se nachází vítězné projekty z pilotního ročníku?

Tyto projekty naleznete v galerii projektů po kliknutí na “Zobrazit filtr” -> “Ročník 2017” s označením „v realizaci“. V detailu jednotlivých projektů (hned pod mapkou) pak narazíte na DENÍK PROJEKTU, kde můžete sledovat, co se v rámci projektu zrovna děje a jak město pokročilo v jeho realizaci. 👩‍💻

Zároveň již více než měsíc vkládáte své projekty (pouze do konce května) či za pomocí tlačítka „Líbí se mi“ podporujete projekty ostatních (do půlky června). Pouze projekty, které podpoří minimálně 300 osob, se dostávají k hodnocení proveditelnosti a za předpokladu, že nic nebrání v jejich realizaci, svádí boj o místo „nad čarou“ ve finálovém hlasování (opět v listopadu).

Tak navrhujte, podporujte! => Dáme na vás 🙂

Přijďte probrat váš nápad!

Veřejná setkání jsou v plném proudu! Po celý březen a první týden v dubnu se za vámi rozjíždíme do celkem 10 různých městských částí s informacemi o druhém ročníku brněnského participativního rozpočtu. Setkání v Medlánkách, Žebětíne a na Brně-střed už máme za sebou, ale ještě nás čeká dalších 7 workshopů, kde se můžete nejen ptát na cokoliv, co vás ohledně Dáme na vás zajímá, ale především s námi probrat váš nápad. Vždy od 17:30 do 19:15 hodin se na vás těšíme na těchto místech:

  • 14. 3. Brno-Královo Pole, ÚMČ – Velká zasedací místnost, Palackého tř. 59
  • 15. 3. Brno-Židenice, Dělnický dům, Jamborova 65
  • 19. 3. Brno-sever, Klubovna MČ Drutis, Okružní 21
  • 22. 3. Brno-Tuřany, ÚMČ – Zasedací místnost, Tuřanské nám. 1
  • 29. 3. Brno -Nový Lískovec, ZŠ Kamínky – jídelna, Kamínky 5
  • 3. 4. Brno-Bystrc, Společenské centrum, Odbojářská 2
  • 4. 4. Brno-Líšeň, ÚMČ – Sál radnice, Jírova 2

Drobné dárečky, slané občerstvení i něco sladkého na zub máme připraveno. Na setkáních se na vás těší radní pro participaci a otevřenost města Tomáš Koláčný a obě koordinátorky 🙂

Pro ještě aktuálnější informace nezapomeňte sledovat náš facebook!

Navrhujte – podporujte!

Už více než týden můžete nejen podávat, ale také vyjadřovat svou podporu ostatním projektům prostřednictvím tlačítka “Líbí se mi”. Pouze projekty, které získají dostatečnou podporu – minimální počet 300 “palců” – jsou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti.

Pro všechny navrhovatele a zájemce o participativní rozpočtování jako celek jsme připravili sadu veřejných setkání, na které jste srdečně zváni. Náplní setkání bude nejen zodpovězení dotazů ohledně druhého ročníku PaRo, ale především společná tvorba projektů. Začínáme již za pár dní – 5.3.2018 v Medlánkách. Občerstvení a drobné dárečky připraveny! 🙂

Ještě aktuálnější jsme na facebooku! Pro nejčerstvější info nás sledujte právě tam.

Tým Dáme na vás

Jdeme na to!

Počínaje dnešním dnem se těšíme na vaše nápady pro Brno! Projekty vkládejte ideálně prostřednictvím online formuláře, ale pokud vám vyhovuje spíše “psaná” forma, lze formulář stáhnout, vypsat ručně a zaslat na adresu: Magistrát města Brna, “Dáme na vás”, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno. Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte důležité Zásady a seznamte se i s Výzvou pro tento ročník. Pak už vám nic nebrání v hození vašeho nápadu na “papír”.

Dobrým projektům zdar!

Dáme na vás

Druhý ročník již brzy!

Rada města Brna dnes schválila VÝZVU k podávání návrhů do 2. ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna!

Oproti 1. ročníku došlo k několika změnám:

– celková částka na realizaci projektů PaRo = 30 000 000 Kč,
– maximální částka na jeden projekt = 3 000 000 Kč,
– termín pro podávání návrhů = 15. 2. až 31. 5. 2018,
– maximální doba na předrealizační přípravu projektu je 24 měsíců,
– maximální doba na fyzickou realizaci projektů je 12 měsíců,
– pro zisk veřejné podpory je třeba získat 300 „líbí se mi“ na webu, nebo 30 fyzických podpisů na podpisovém archu,
– termín ukončení sběru veřejné podpory = 15. 6. 2018,
– hlasování o projektech = 1. až 22. 11. 2018,
– termín ukončení sběru veřejné podpory = 15. 6. 2018,
– realizace vítězných projektů ze 2. ročníku bude zahájena v roce 2019. 🏁

V současné době pro vás dolaďujeme tyto webové stránky a chystáme vše potřebné pro start nového ročníku 2018/2019.

Dáme na vás!

Střípky z vernisáže

Ve středu 10.11. byla slavnostně zahájena výstava všech 16 vítězných projektů pro ročník 2017/2018, v rámci které každý z navrhovatelů mohl opatřit svůj projekt vlastnoručním podpisem. Výstavu lze zhlédnout v brněnském Urban centru na Mečové 5 do 9.2.218.

 

Výstava vítězných projektů 11/1-9/2 2018

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat 10. ledna v 17 hodin do Urban centra na zahájení výstavy DÁME NA VÁS / Participativní rozpočet.

Na výstavě Vám představíme šestnáct vítězných projektů, které vzešly z iniciativy veřejnosti. Výstava potrvá do 9. února 2018. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dáme na vás