Aktuality

Z realizace: Okružní vycházková trasa s alejí

Již za pár dní se budou moci milovníci výletů do přírody projít po opravené polní cestě v městské části Brno-Tuřany, která vytvoří příjemný vycházkový okruh pro obyvatele Brněnských Ivanovic, Tuřan i Holásek. „Cílem projektu bylo opravit úseky stávající cesty a vysázet listnaté stromy tak, aby vznikla procházková cesta pod korunami stromů nabízející stín v horkých letních dnech a krásné výhledy na historický střed Brna“, upřesnil projekt Tomáš Koláčný, radní města Brna pro oblast participace obyvatel. Vy jste navrhli! Vy jste podpořili! Vy jste rozhodli! My realizujeme. To je participativní rozpočet v praxi 😉 Dáme na vás!

 

Z realizace: Ploty na Komunitním a volnočasovém centru

I v těchto parných letních dnech projektanti nezahálí a pilně pracují. A díky tomu již máme v rukou projektovou dokumentaci pro rekonstrukci plotů na Lerchově ulici. Ještě se nám k ní vyjádří pracovníci Odboru památkové péče a další z vámi navržených projektů je blíže k tomu, aby se stal skutečností. Těšíme se na další hezčí místo v našem městě! 🙂

 

Participace v Brně

I když nyní ještě čekáte na hlasování pro proveditelné projekty v rámci participativního rozpočtu „Dáme na vás“, můžete najít participaci i jinde v Brně. V těchto dnech se rozhoduje o umístění sousoší Josefa II. na Dominikánském náměstí. Svůj názor můžete vyjádřit na stránkách Brno iD. A ať už nádraží bude kdekoliv, mají Brňané možnost rozhodnout o jeho názvu. Návrhy můžete podávat a bližší informace najdete na webových stránkách Kopeme za Brno. Tak participaci a letnímu počasí zdar!

Z realizace: Dobrodružné hřiště Halda

Stále přibývají další projekty, které se blíží k finálovému podzimnímu termínu realizace. Jedním z nich je Dobrodružné hřiště Halda, které má vzniknout v městské části Brno-Medlánky. Projekt dětského hřiště bude vycházet ze studie vypracované Ing. arch. Janou Rutrlovou ze studia CREATRIX a umožní dětem ve výšce nad zemí nacházet své hranice a pomocí hry a zábavy pracovat s rizikem. Ve středu 11. 7. byla podepsána smlouva o dílo s realizátorem, podle které by mělo být staveniště předáno do 31. 7. a samotná realizace bude hotová do 30. 9. 2018. Hřiště bude vyrobeno z velmi odolného akátového dřeva s předpokládanou životností 15-20 let. Medlánecké děti se již mohou těšit na hřiště plné dobrodružných her! Realizujeme Vaše parádní návrhy pro Brno!

 

 

Z realizace: Okružní vycházková trasa s alejí

Další z projektů je blíže ke své finální podobě! Projekt Okružní vycházková trasa s alejí má za cíl vybudovat novou cestu pod korunami stromů. Od dubna se již mohou obyvatelé MČ Brno-Tuřany, a nejen oni, procházet kolem nově vysazeného stromořadí. A za pár dní se projdou i po novém povrchu trasy díky dokončenému výběrovému řízení na zhotovitele. Těšíme se na procházky!

Podpořili jste 109 z celkového počtu 133 podaných projektů!

Přesně 109 projektů jste podpořili v rámci druhého ročníku brněnského participativního rozpočtu. Na tlačítko „líbí se mi“ jste klikli 36085krát a celkem 35 projektů bylo podpořeno podpisy. Díky za vaši aktivitu!

Teď si můžete na nějakou dobu odpočinout a užívat letního počasí 🙂 Do konce září 2018 bude město všechny podpořené projekty posuzovat dle jejich proveditelnosti napříč odbory Magistrátu města Brna a rovněž z pohledu jednotlivých městských částí, kterých se ten který zlepšovák pro Brno týká. Již teď ale můžete, stejně jako tomu bylo v minulém roce, využít chytrých filtrů a mrknout, jaké projekty jste v rámci tohoto ročníku podali například dle městských částí či jaké projekty jsou vyhodnocovány jako proveditelné nebo naopak sítem realizovatelnosti neprošly.

V listopadu opět proběhne boj o velké finále, kdy může každý Brňan či Brňanka v termínu od 1. do 22. listopadu 2018 rozhodnout, jaké projekty se začnou v roce 2019 realizovat.

Ještě jednou děkujeme nejen všem podporujícím, ale rovněž aktivním navrhovatelům něčeho dobrého pro Brno. Užijte si krásné a pohodové léto, my jdeme posuzovat! 🙂

Z realizace: Rozhledna Holedná

Rozhledna, která by měla vyrůst v oboře Holedná, se bude lišit od původního návrhu, a to z důvodu nových skutečností zjištěných při průzkumu lokality pomocí dronu. Realizátor projektu – Lesy města Brna, a.s. – došel k názoru, že z původně zamýšlené rozhledny by nebyl vzhledem k výšce vzrůstu okolní vegetace ideální výhled, tudíž byly prozkoumány další tři vhodné lokality jejího umístění, a to varianty B, C a D. Po přezkoumání lokalit bylo rovněž zjištěno, že pro ideální výhled by musela být stavba mnohem vyšší – alespoň 30 metrů oproti zamýšleným 20 metrům a jako ideální umístění rozhledny se ukázala být varianta C. Zároveň pro konstrukci takovéto rozhledny  je vhodnější využít kovový skelet kombinovaný se dřevem namísto celodřevěné konstrukce. Z těchto důvodů by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč.

Jelikož se jednalo o projekt velmi oblíbený veřejností (ve finálovém hlasování se umístil na 3. místě), rozhodlo se vedení města zrealizovat jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu. Z finančních prostředků participativního rozpočtu Dáme na vás tak budou hrazeny pouze náklady na projektovou dokumentaci, samotná realizace pak bude financována z jiné kapitoly rozpočtu města. I přes prvotní komplikace se tedy podaří projekt realizovat. 🙂

 

Na rozpočet s občany!

Ve čtvrtek 7. června proběhla za spolupráce s D21 celodenní konference s názvem „Na rozpočet s občany, aneb participativní rozpočtování v kostce“ určená všem se zájmem o participativní rozpočtování nejen u nás, ale také ve světě. Ze zahraničních hostů pozvání přijali Isabel Canning a Joana Balsemäo z portugalského Cascais či zástupce francouzského města Grenoble, Boris Kolytcheff. Z českých odborníků vystoupili mj. Eduard Bakoš z Masarykovy univerzity či Kateřina Dobešová za „PaRo“ do škol na Brně-střed. Nechyběly ani přednášky partnera konference – zástupců D21 a samozřejmě brněnského participativního rozpočtu – Dáme na vás v podání Tomáše Koláčného.

 

Z realizace: Přes Starou dálnici bezpečně pěšky i na kole

Městská část Brno-Žebětín realizuje vítězný projekt Propojení Žebětína a Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty. Všichni, kdo znají okolí obory Holedná, ví, jak nepřehledná je nedaleká křižovatka, která kříží Starou dálnici. Díky projektu, který dostává stále jasnější obrysy, to vypadá velmi nadějně pro cyklisty a pěší, kteří tak už nebudou muset přecházet čtyřproudovou silnici. Aby byl projekt použitelný a nezůstalo jen u plánování, tak součástí projektu bude také balík všech potřebných povolení tak, aby se mohlo co nejdříve začít stavět. Tak, Žebětíne, držíme pěsti! 🙂

Participativní rozpočtování v praxi

Na čtvrtek 7. června pro vás ve spolupráci s D21 připravujeme konferenci s názvem „Na rozpočet s občany, aneb participativní rozpočtování v kostce„. Konference je určena všem, které zajímá participativní rozpočtování v praxi nejen u nás v Brně. Mezi řečníky vystoupí zástupci portugalského Cascais, odborníci z D21 a nebo třeba brněnské PaRo do škol. Celý program a rovněž registrační formulář je k nalezení na oficiálních webových stránkách celé akce narozpocetsobcany.cz. Akce potrvá po celý den, takže vzpruha v podobě bohatého občerstvení je zajištěna! 🙂

Zaujala vás tato akce? Registrujte se ihned po kliknutí sem. S registrací neváhejte, počet míst je omezen.

Těšíme se na vás ve Sněmovním sále na Nové radnici!