Aktuality

Jak můžu vylepšit svoje město

Je přednáška, kterou pořádá Skautský institut v Brně a poprosil nás, abychom zde předali informace, zkušenosti a doporučení k přihlášení projektu.

Máte nápad, jak vylepšit okolí? Napadl vás projekt, který by Brno mělo rozhodně udělat?… Ale nevíte, jak na to? Přijďte 12. března v 18:00 hodin na Moravské náměstí 12 do Skautského institutu v Brně.

Budeme si povídat o tom, co vše si zjistit a připravit, aby váš projekt prošel všemi přihlašovacími kroky a Zásadami PaRo, byl podpořen a hlavně prošel posouzením proveditelnosti odborů a příslušných městských částí. Budeme si povídat o zkušenostech a doporučení vycházejících z již realizovaných nebo dokončených projektů minulých ročníků Dáme na vás.

Dáme na vás je o vašich nápadech, nenechte je ležet v šuplíku!

Více informací zde.

Podávejte a podporujte

Od půlky února můžete nejen podávat skvělé nápady pro Brno, ale také vyjadřovat svou podporu ostatním projektům prostřednictvím tlačítka “Líbí se mi”. Pouze projekty, které získají dostatečnou podporu – minimální počet 300 “palců” – jsou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti. Můžete využít i podpisového archu a podpořit projekt 30 podpisy. Podpisový arch musíte následně přinést koordinátorkám ke kontrole do jejich kanceláře.

Pamatujte! Do 15. 5. přijímáme návrhy vašich projektů a do 31. 5. můžete vyjadřovat vaši podporu!

Na duben pro vás připravujeme výstavu Dáme na vás a veřejné setkání. Na obou akcích se můžete inspirovat již podanými projekty či sdílet zkušenosti a nápady s ostatními. Bližší informace vám včas dodáme.

 

Tým Dáme na vás

Podávejte projekty!

Od dnešního dne se těšíme na vaše epochální nápady pro Brno! Projekty vkládejte prostřednictvím webového formuláře. Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte Zásady a seznamte se s aktuální Výzvou, pokud se Vám nechtějí číst :-), projděte si alespoň stručné „devatero„.

Pamatujte na nejdůležitější:

 • váš nápad se musí vejít do rozpočtu 3 milionů Kč,
 • soustředit se jen na majetek města,
 • vysvětlit, v čem přinese veřejnosti prospěch.

Pokud by Vám přeci jen nevyhovovalo elektronické podání, můžete si projekt připravit doma na přípravném formuláři s osnovou a podat ho po předchozí domluvě s koordinátorkami v jejich kanceláři.

Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého listopadového finále!

Dáme na vás

Výzva k podávání projektů do 3. ročníku schválena!

Rada města Brna dnes schválila VÝZVU k podávání návrhů projektů do 3. ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna!

„Jsem rád, že Rada schválila 3. ročník projektu Dáme na vás. Druhý ročník totiž ukázal, že občané města Brna mají o participaci a podílení se na rozvoji města velký zájem. Bylo podáno spoustu dobrých nápadů a hlasování bylo dramatické až do konce,“ řekl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný. Podoba hlasování je jednou ze zásadních změn letošního ročníku. Občané budou moci stále udělit 5 kladných hlasů a 2 záporné, ale pořadí projektů se bude určovat jen ze součtu dosažených kladných hlasů. „Je to reakce na negativní ohlasy občanů vůči záporným hlasům, které zejména ke konci hlasování výrazně ovlivnily pořadí vítězných projektů,“ vysvětlil Tomáš Koláčný.

Letošní výzva přináší hned několik dalších zásadních změn:

 • celková vyčleněná částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
 • termín pro podávání návrhů = 15. 2. až 15. 5. 2019,
 • finálové hlasování o projektech je prodlouženo o týden → 1. až 29. 11. 2019,
 • pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených kladných hlasů, projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty,
 • projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu,
 • termín ukončení podávání projektů = 15. 5. 2019,
 • termín ukončení sběru veřejné podpory = 31. 5. 2019,
 • realizace vítězných projektů ze 3. ročníku bude zahájena v roce 2020. 🏁

Startujeme již brzy! Těšíme se na vaše nápady pro lepší Brno!

Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace.

Dáme na vás!

 

 

 

Sledujte deníky projektů!

Z druhého ročníku Dáme na vás vzešlo 11 vítězných projektů, na kterých začínáme pilně pracovat  se nám blíží dokončení zbývajících vítězných projektů z pilotního ročníku 2017. Například nyní je předložena na stavební úřad v městské části Brno-Žebětín projektová dokumentace „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty„, jejíž vypracování je hrazeno z participativního rozpočtu Dáme na vás. Již se chystá položkový rozpočet a plánuje se realizace této stezky, která propojí oboru Holedná, Kohoutovice a tím i centrum Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce.

Zajímá vás v jaké fázi realizace se nacházejí další projekty? V horním menu si vyberete „Realizace projektů„. Následně si najdete projekt, který vás zajímá a v detailu projektu (hned pod mapkou) narazíte na DENÍK PROJEKTU, kde můžete sledovat, co se v rámci projektu zrovna děje a jak město pokročilo v jeho realizaci.

My dáme na vaše dobré nápady!

  

 

 

Reakce na článek v MF DNES

V úterý 15. 1. 2019 vyšel v MF DNES článek kritizující Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna, rádi bychom na něj za Kancelář participace reagovali.

Dáme na vás umožňuje občanům města Brna rozhodovat o části rozpočtu města. Proces participativního rozpočtování, ale končí okamžikem rozdělení financí na vítězné projekty a samotná realizace pak probíhá standardními procesy realizace jako všechny ostatní investice města nebo městských částí.

Realizátorem může být buď magistrát, městská část nebo městská firma. V případě projektu „Skate park v Tuřanech“ se o realizaci přihlásila městská část Brno-Tuřany, která převzala jak peníze, tak i odpovědnost za celý průběh realizace (tedy i za vyřízení příslušných povolení).

Změnu místa realizace projektu navrhla sama městská část, která se v rámci ověření realizovatelnosti projektu k volbě lokality vyjadřuje. Pokud přišel od městské části požadavek na přesunutí, není na Kanceláři participace, aby zpochybňovala místní situaci, kterou zná městská část mnohem líp. Po domluvě s navrhovatelem projektu byla lokalita změněna ještě před samotným podzimním hlasováním o vítězných projektech.

Napájení záchodků na Kraví hoře městská část Brno-střed vyřešila už v prosinci 2018 reklamací akumulační baterie a záchody jsou plně funkční.

Na základě dosavadních zkušeností plánujeme v letošním roce omezit množství projektů, které jsou realizované z úrovně městské části a držet nad realizací větší kontrolu, aby se podobné případy neopakovaly.

Nové ploty na Kraví hoře

V úterý 18. 12.  jsme za přítomnosti druhého náměstka primátorky města Brna Tomáše Koláčného a navrhovatele projektu Daniela Chmelíka slavnostně otevřeli opravené ploty na Komunitním a volnočasovém centru na Kraví hoře.

„Rekonstrukce plotů zlepšila prostředí v dané lokalitě pro všechny kolemjdoucí. Nové ploty umožňují výhled z ulice Lerchovy na Kraví horu. Okolí Lerchovy ulice je velmi krásné a zasloužilo si nové a hezčí oplocení. Tento projekt je příkladem, kdy má místní komunita lidí velký zájem na vzhledu svého okolí a není jí lhostejné, co se na daném místě bude dít,“ uvedl Tomáš Koláčný.

Děkujeme navrhovateli Danielu Chmelíkovi za jeho skvělý nápad pro Brno. „Rekonstrukce plotů povede ke zvýšení bezpečnosti pro kolemjdoucí, a to zejména děti a mládež. Hned přes silnici se nachází školy a pohyb studentů je zde v průběhu školního roku vysoký,“ dodal Daniel Chmelík. Tento projekt je již šestým zrealizovaným vítězným nápadem obyvatel města Brna.

Veškeré informace o realizaci projektu si můžete přečíst zde.

   

Evaluační setkání

Ve středu 12.12. proběhlo v Urban centru na Mečové 5 evaluační setkání k druhému ročníku participativního rozpočtu města Brna – Dáme na vás. Na setkání jsme probírali letošní i loňský ročník participativního rozpočtu, řešili podněty k realizaci projektů a diskutovali se studenty zabývajícími se tématem participativního rozpočtu v jejich studijních pracích.

Děkujeme za vaši účast.

 

Kraví hora má dva nové mobilní záchody

Ve čtvrtek 6. 12. jsme za přítomnosti vedení městské části Brno-střed starosty Vojtěcha Mencla, místostarosty Martina Landy, senátora za oblast Brno město Jiřího Duška a druhého náměstka primátorky města Brna Tomáše Koláčného slavnostně převzali dvě chemické toalety. Jedna bude umístěna ve spodní části u jezírka a druhá vedle hřiště ve vrchní části parku.

Děkujeme navrhovatelce Míše Rotterové za její skvělý nápad pro Brno. „Na Kraví hoře je krásně. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se vám chce na WC. Pánové to možná ještě zvládnou u nějakého keříku, ale co my, dámy?“ vysvětlila svou motivaci k přihlášení do participativního rozpočtu. Poděkování také patří městské části Brno-střed za realizaci projektu.

Veškeré informace o realizaci projektu si můžete přečíst zde.

   

 

Setkání s primátorkou města Brna

V úterý 4. 12. 2018 se navrhovatelé jedenácti vítězných projektů setkali s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou. Navrhovatelé pohovořili s primátorkou a druhým náměstkem primátorky města Brna Tomášem Koláčným. Paní primátorka poděkovala navrhovatelům za jejich skvělé nápady pro Brno a symbolicky ocenila všechny projekty certifikátem a drobnými dárkovými předměty. Kompletní fotoreport zde.