Aktuality

Celkem 65 projektů bude bojovat o 33 milionů korun.

Ve velkém listopadovém finále bude 65 proveditelných projektů bojovat o 33 milionů korun. Radní města Brna snížili částku ze 35 milionů.

„Dnes jsme na schůzi Rady města Brna bohužel vzhledem k aktuálním okolnostem schválili aktualizaci letošní Výzvy participativního rozpočtu statutárního města Brna. Změna spočívá ve snížení finanční částky vyčleněné na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu letošního ročníku z původních 35 milionů na 33 milionů korun, a to z důvodu očekávaných poklesů příjmů statutárního města Brna stran přijatých opatření k zamezení šíření koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Hlasování o projektech proběhne od 1. do 30. listopadu 2020 na webu Dáme na vás a Brnoid.

Seznamte se s finálovými projekty!

Letos postupuje do velkého listopadového hlasování 65 projektů. Je to víc než loni (53 finalistů) i předloni (63 finalistů). O vaše hlasy tak bude velký zájem. Seznamte se s finálovými projekty třeba hned v galerii projektů, abyste v listopadu měli jasno, komu svoje cenné hlasy přidělíte a pomůžete, aby se nápad stal skutečností.
Od 19. října se s finálovými projekty můžete seznámit také na výstavě na náměstí Svobody. Výstava se 9. listopadu přesune na Malinovského náměstí, kde bude až do konce listopadu.
Velké hlasovací finále odstartuje 1. listopadu. Jen vy rozhodnete, které projekty se začnou v příštím roce realizovat.

 

Tabule v podchodu hlavního nádraží zprovozněny!

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 jsme v podchodu hlavního nádraží slavnostně uvedli do provozu 6 informačních tabulí. Skvělý nápad do Dáme na vás přihlásil pan Pavel Melichárek před dvěma lety pod názvem „Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu“, tehdy jeho projekt skončil na 3. místě s 2 073 hlasy a byl také oceněn medailí na veřejném setkání.

Záměrem projektu bylo pověsit tabule s odjezdy již do podchodu, aby se každý mohl operativně rozhodnout, jakým spojem pojede, a nemusel přebíhat z ostrůvku na ostrůvek. Hlavní přidanou hodnotou je úspora času mnoha cestujících.

„Děkuji Kanceláři participace i všem, kteří hlasovali a projektu fandili. Určitě má cenu se zapojovat do veřejného dění, všichni jsme součástí velkého celku, Brno je každého z nás, tak si to tu zařiďme tak, ať se nám tu dobře žije. Společně teď můžeme tabule využívat a šetřit čas všichni, od Brňáka, který zde žije celý život, až po turistu, který jen utíká podchodem,“ řekl navrhovatel projektu Pavel Melichárek.

A my děkujeme za spolupráci Dopravnímu podniku města Brna, a.s., který ve spolupráci s naší Kanceláří participace zajišťoval samotnou realizaci.

Co říci závěrem? Tabule jsou oblíbené, o tom svědčí i fakt, že jsme za účasti navrhovatele projektu pana Pavla Melichárka, náměstka primátorky Tomáše Koláčného a dopravního ředitele DPMB, a.s. Jana Seitla, slavnostně přestřihli pásku za mohutného potlesku náhodných cestujících.

Startuje projekt Participativní rozpočet do škol

Město Brno se rozhodlo po vzoru městské části Brno-střed navázat na úspěšný projekt Participativního rozpočtu do škol a rozšířilo jej na celoměstskou úroveň. Do projektu se přihlásilo 27 základních škol zřizovaných městem. S novým školním rokem 2020/2021 dostanou žáci příležitost vymyslet, co chtějí ve své škole vylepšit. Každá škola obdrží na projekty svých žáků 35 000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází, kdy školní koordinátor nachystá metodické pomůcky a materiály a seznámí s nimi ostatní učitele a žáky. Školní koordinátor následně s žáky diskutuje a motivuje je k vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků.
Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm co postupují do celoškolního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů. Vítězné projekty si realizuje každá škola sama a cílem je, aby žáci brzo viděli výsledky svého snažení.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za jejich okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmovou spolupráci, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům. Výhody zavedení participace sklízí také škola, protože se zde rozvíjí komunikace, zlepšují se vzájemné vztahy a posiluje se důvěra mezi vedením školy, učiteli a žáky. Žáci jsou motivováni k zapojení do samosprávy školy a školních organizací. Dochází ke spoluvytváření příjemného studijního prostředí na podkladě vzájemné zpětné vazby.

Město vnímá pozitiva participace díky rozvíjeným schopnostem dětí, které se snadněji zapojují do veřejného a politického života.

Projekt má na starosti Kancelář participace, kde se už všichni těšíme na to, jaké zlepšováky děti vymyslí 😊

Více informací naleznete na skoly.damenavas.cz.

Skončila 2. fáze Dáme na vás, podpořili jste v ní 95 projektů

V úterý, 30. 6. 2020, skončilo sbírání podpory podaných projektů, 2. fáze 4. ročníku Dáme na vás. Potřebnou podporu získalo 95 z celkového počtu 134 přihlášených nápadů. Podporou se rozumí sbírání „líbí se mi“ v galerii projektů nebo doručení podpisového archu s fyzickými podpisy. Palců na webu bylo pro každý projekt potřeba minimálně 300, podpisů na archu 50.

Rozdali jste celkem 43 311 palců oproti loňským 29 796. Tím spíš se těšíme na velké listopadové finále, kdy vyberete ty nejlepší projekty, které se pak zrealizují.

Do té doby si užívejte léta. My v kanceláři participace zatím spolu s dotčenými odbory posoudíme proveditelnost jednotlivých projektů. Zároveň i pracujeme na realizaci dalších vítězů z loňských ročníků. Aktuálně se těšíme na pověšení tabulí s odjezdy v podchodu hlavasu. Taky brzo slavnostně otevřeme hřiště na Sadové, jen co sem přidáme další herní prvek, aby bylo hřiště ještě krásnější 😊

Navrhli jste 134 projektů! Teď podpořte ty, co se vám líbí!

První fázi životního cyklu Dáme na vás, navrhování, máme úspěšně za sebou. Děkujeme vám za všechny projekty, které jste podali. Je jich dokonce víc než loni! Těší nás počet i různorodost nápadů. Na všechny podané projekty se můžete podívat v galerii.

Nyní pokračuje další fáze, podpora. Do 30. 6. můžete dát palec projektům, které se vám líbí, a podpořit je tak, aby postoupily do velkého podzimního finále. Každý projekt potřebuje minimálně 300 „líbí se mi“, aby postoupil. Vaše podpora je důležitá. Bez ní neuspěje žádný projekt.

Ptáte se, proč se vůbec do Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna zapojovat? Protože je to přímý nástroj, jak změnit své bezprostřední okolí k lepšímu. Nezáleží, jestli je to dětské hřiště, stromová alej, informační tabule, odpadkové koše nebo výběh pro dinosaury. Vy sami nejlépe víte, co vám v Brně chybí. Nečekejte, že to někdo udělá za vás. Podílejte se na tom tady a teď.

Od roku 2017, kdy participativní rozpočet města Brna vznikl, jsme už řadu vítězných nápadů zrealizovali a další jsou v realizaci. Dokončení se aktuálně blíží třeba tabule s odjezdy v podchodu na Hlavním nádraží, knihovna ve Starém Brně, Park ve čtvrti Sadová nebo industriální naučná stezka. Podívejte se, které z vašich nápadů jsou aktuálně v realizaci

Slavnostní otevření Zámeckého hřiště

V pátek 15. 5. 2020 jsme slavnostně přestřihli pásku na Zámeckém hřišti v Zámeckém parku, vítězném projektu druhého ročníku Dáme na vás.

Navrhovatelka projektu Kateřina Richterová přišla s nápadem vybudování nového dětského hřiště, které nahradilo staré herní prvky. Zámecký park má unikátní charakter po přírodní i historické stránce, herní prvky jsou proto navrženy přímo na míru tomuto prostoru. Právě unikátnost a harmonické propojení s parkem je to, co na projektu místní cení nejvíce. Velkou výhodou hřiště je také stín ze stromů Zámeckého parku.

Přestože to ještě chvíli před začátkem akce vypadalo, že bude v dešti, nakonec se vyčasilo. Děkujeme náměstkovi Tomáši Koláčnému, navrhovatelce Kateřině Richterové a Michalovi Markovi, starostovi městské části Brno-Medlánky. Ti všichni se společně s námi podíleli na celé realizaci projektu. Také děkujeme všem zúčastněným, malým i velkým, kteří přišli vyzkoušet, že hřiště se moc povedlo.

Zámeckému hřišti už místo realizačního týmu panují děti, které vypadaly, že tu budou spokojené za každých podmínek.

Rušíme veřejná setkání. Jsme tu ale pořád pro vás!

Milí navrhovatelé, vzhledem k vládním opatřením spojeným s pandemií koronaviru jsme museli nejbližší veřejná setkání zrušit. Naši ani vaši práci na projektech to však nijak neomezí!

Konečný termín podávání se kvapem blíží, už 15. 6. 2020. Proto vám rádi poradíme a prodiskutujeme všechny aspekty vašeho projektu osobně u nás v kanceláři, telefonicky nebo e-mailem.
Jsme si vědomi toho, že víc hlav víc ví! 😉

Těšíme se na vás a vaše nápady!

Prodloužili jsme termín pro podávání projektů!

V galerii projektů je již spoustu nápadů, jak oživit město Brno. Mezi vašimi nápady jsou cyklostezky, sportoviště, pomoc seniorům či onkologicky léčeným ženám nebo úprava chodníků, zastávek a silnic.
Inspirovaly vás? Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů? Pojďte využít čas strávený nyní doma a navrhněte něco nového pro Brno! Prodloužili jsme termín pro podávání vašich nápadů do 15. června. Své nápady můžete podávat pomocí jednoduchého online formuláře. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřiště, stromy, softwary, aplikace apod. nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.

Dejte jim palec!
Podáním projektů to teprve vše začíná. Je velmi důležité podpořit projekty, které jsou v galerii, aby mohly postoupit do posuzování odbory Magistrátu města Brna. Termín pro podporu jsme prodloužili do 30. 6. 2020. Projekt potřebuje získat 300 „to se mi líbí“. Podpořte své favority a pomozte jim do finále.

 

Pokračujeme v realizaci vítězných nápadů ;-)

S prvními teplými březnovými dny začaly práce na několika projektech. V Medlánkách v Zámeckém parku začala montáž vyrobených herních prvků a Zámecké hřiště se začíná přibližovat své navržené podobě.

Vítězný projekt Park Sadová – Nový park pro Brno nezůstává s pracemi také pozadu. Realizační firma vytyčila herní prvky a vyrovnává terén.

Jděte na první dobrou. Díky vítěznému nápadu Pavla Melichárka budete již dole v podchodu Hlavasu vědět, kterou linkou jet😉
Projektová dokumentace je hotová a nyní se soutěží dodavatel šesti tabulí (ELP), kde na sedmi řádcích budou odjezdy spojů, datum, čas a aktuální teplota.

Díky projektu Stromy pro život vysadíme v městských částech, které projevily zájem, celkem přes 500 stromů. Jak píše navrhovatel projektu pan Matuszek „Vysadíme 500 nových stromů pro zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody a života každého z nás.“ Zájem o výsadbu projevily – Medlánky, Kohoutovice, Komín, Bystrc, Řečkovice a Mokrá hora, Nový Lískovec, Brno-střed, Brno-jih, Brno-sever, Vinohrady, Tuřany, Jehnice a Starý Lískovec

Jak si vedou v realizaci další vítězné projekty můžete sledovat v Realizaci projektů.