Aktuality

Nejčastější dotazy

S průběhem hlasování se nám hromadí různé dotazy. Vybíráme ty nejčastější. Další můžete najít v sekci Časté dotazy.

Problémy s odhlasování: (Voting problem:)

  • zatrhli jste čtvereček, že nejste robot? (did you check the reCAPTCHA box?),
  • zkuste hlasovat v jiném prohlížeči (you can try the different browser),
  • aktualizujte obrazovku stisknutím klávesnic Ctrl+F5 současně (refresh your browser using Ctrl+F5).

Mohou cizinci s trvalým pobytem v Brně hlasovat? (Are foreigners with permanent residence in Brno able to vote in Dáme na vás?)

Ano, mohou. Ale je potřeba ověřit jejich údaje u koordinátorek. Problém je v tom, že cizinci nejsou zavedeni v registru obyvatel a elektronický hlasovací systém nevezme formát k povolení k trvalému pobytu. Cizinci s trvalým pobytem v Brně tak nemohou hlasovat přímo přes webové stránky damenavas.brno.cz nebo brnoid.cz (i když zde mají full účet). Prosím kontaktujte naše koordinátorky.

(Yes, they can. However it is necessary to verify their personal data by our coordinators. The problem is that foreigners are not implemented in the registr of citizens therefore the electronic voting system is not able to take the format of permission to the permanent residence. So they can not vote directly by webpage damenavas.brno.cz or by their full account on brnoid.cz. Please, contact our brave coordinators.)

 

Hlasujte!

I vy můžete rozhodnout, který z 53 finálových projektů město Brno zrealizuje. Možností, kde hlasovat, je hned několik. Po celou dobu můžete hlasovat elektronicky na našich stránkách, přes účet Brno iD, nebo ve všech pobočkách Knihovny Jiřího Mahena. Podrobnou nápovědu a video návod jak hlasovat, naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů se podívejte na nejčastější dotazy a pokud odpověď nenajdete nebo budete potřeba jakkoliv pomoci, kontaktujte naše koordinátorky.

A nezapomeňte, čas běží! Hlasy můžete rozdělovat do půlnoci 29. listopadu!

Přejeme, ať zvítězí vaši favorité! Dáme na vás!

 

Medailové setkání a medailové projekty

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnilo Medailové setkání, kde přítomná veřejnost ve dvou kolech vybrala 4 projekty, které jsou označeny symbolickou medailí a budou po celou dobu hlasování na předních 4 místech v hlasovací galerii.  Pořadí u ostatních projektů se bude v hlasovací galerii každý den náhodně měnit.

V prvním kole účastníci setkání vybrali z 53 finálových projektů osm, které postoupily do druhého kola. Každý navrhovatel postupujících projektů seznámil přítomné se svým nápadem a následně účastníci hlasováním určily 4 projekty, které získaly ocenění.

Medaile si odnesly projekty Onkologicky léčené děti v Brně od navrhovatelky Ireny Vlahovičové, Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích od navrhovatele Petra Lesenského, Městská galerie od navrhovatele Martina Reinera a Stromy pro život od navrhovatele Jana Matuszka. Navrhovatelům oceněných projektů gratulujeme!

Děkujeme všem přítomným za jejich aktivní účast, skvělou atmosféru a podporu jednotlivým projektům. Všem navrhovatelům přejeme hodně štěstí ve finálovém hlasování!

My Dáme na vás!

 

 

 

Výstava finálových projektů

Od pátku 18. října můžete na nám. Svobody navštívit výstavu 53 finálových projektů a seznámit se s navrhovateli a jejich nápady pro lepší Brno. Panely s projekty si zde můžete prohlédnout do 9. listopadu, kdy pak budou přemístěny na Malinovského náměstí k Žárovkám. Tady budou vystaveny až do konce hlasování, tedy do 29. listopadu.

Přijďte se podívat, seznámit se a najít si své favority pro listopadové hlasování, které začíná v pátek 1. listopadu!

Sledujte aktuální a informace na facebooku události.

   

Seznamte se!

V letošním ročníku Dáme na vás do finálového hlasování postoupilo 53 projektů. Seznamte se s nimi! Od 18. října na náměstí Svobody nebo v galerii projektů. Sledujte i naše facebookové stránky, kde budeme postupně vkládat všechna videa navrhovatelů finálových projektů. Čas pro vytipování favoritů začíná! Velké hlasovací finále odstartuje 1. listopadu. Jen vy rozhodnete, které projekty se začnou v příštím roce realizovat.

 

Slavnostní otevření nápadu pro Brno

Fantastickou atmosféru mělo slavnostní otevření Altánku tančírny v parku, již desátého zrealizovaného nápadu vás Brňanů, který jste si odhlasovali ve finále prvního ročníku Dáme na vás.

Nápadem navrhovatelky Zuzany Rabčanové bylo vybudování veřejně dostupného místa v krásném prostředí parku, který by byl vhodným prostorem nejen pro tanečníky, ale i umělce a účastníky kulturních, společenských a sportovních aktivit. „Během teplých dní se nedá dlouho tančit v uzavřených prostorách bez klimatizace. Tanec venku tak přináší vánek a úlevu. Nemluvě o nepopsatelně příjemné atmosféře letních večerů,“ vysvětlila navrhovatelka Zuzana Rabčanová.

Slavnostního otevření altánku byl přítomný i pan starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl, která si na svá bedra vzala realizaci projektu. „Paní navrhovatelka měla výborný nápad, ve středu města je takových míst nedostatek. Nejen tančírny, ale i různé další aktivity, které se konají venku, jsou v poslední době velmi oblíbené. Altánek může sloužit opravdu všem.“ chválí projekt pan starosta Vojtěch Mencl.

Altánek je volně přístupný široké veřejnosti zdarma, pokud se v něm však koná jakákoliv organizovaná veřejná akce, je potřeba ji nahlásit Odboru životního prostředí městské části Brno-střed prostřednictvím formuláře, prostor před akcí převzít a poté jej v pořádku vrátit. Formulář je dostupný zde. U altánku je také přípojka elektřiny, jejíž odběr je zpoplatněn.

 

Ukončení realizace

Dne 3. 9. 2019 Zastupitelstvo města Brna ukončilo v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna realizaci dvou vítězných projektů participativního rozpočtu Dáme na vás. Jedná se o projekty Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu s celkovými navrženými náklady 2 000 000 Kč a Sál pro Komunitní centrum Lerchova s celkovými navrženými náklady necelých 3 000 000 Kč. Oba měly za cíl rekonstrukci části jedné budovy bývalého vojenského objektu na ulici Lerchova pro společenské využití budovy.
„Velmi nás mrzí, že muselo dojít k takovému rozhodnutí, ale vzhledem ke značnému navýšení celkových nákladů projektu podaného v roce 2017, není možné projekt dle platných Zásad participativního rozpočtu města Brna dále realizovat.“, říká Tomáš Koláčný druhý náměstek primátorky města Brna. Již při zpracování projektové dokumentace se ukázala nutnost navýšení rozpočtu o 20 %, tzn. o maximální částku, kterou dovolují Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna. Jelikož by následně při realizaci nemohlo dojít k dalšímu navýšení prostředků např. na vícepráce, byl proveden průzkum kanalizace a tlaková zkouška vody, tak aby případné vícenáklady byly zjištěny před samotnou realizací. Oba průzkumy ukázaly na nutnost kompletní rekonstrukce těchto sítí. Dle jednotkových cen BVK platných od 04/2018 byly stanoveny náklady na tuto rekonstrukci ve výši 2 045 000 Kč.
„Možné překročení celkových navržených nákladů dle Zásad participativního rozpočtu je 20 %, tj. 400 000,-Kč na cenu 2 400 000,- Kč. Projekt však svou konečnou částkou 4 440 300 Kč značně překračuje možnou maximální výši nákladů.“, doplnil Tomáš Koláčný.
Zrušení realizace vítězného projektu z roku 2018 „Sál pro Komunitní centrum Lerchova“ je z důvodu jeho návaznosti na uskutečnění předchozího projektu.
Podrobné informace k těmto a dalším projektům můžete sledovat v sekci Realizace projektů.

Proveditelných projektů stále přibývá

Do 30. 9. posuzujeme proveditelnost projektů. Skoro všechny projekty jsou již zaslány na městské části, aby se k projektům vyjádřily, zda souhlasí s jeho realizací v případě vítězství v listopadovém finále.

V galerii projektů pro vás průběžně zveřejňujeme proveditelné a neproveditelné projekty. Proveditelné projekty postupují do závěrečného hlasování, ve kterém budou bojovat o vaše hlasy. Během měsíce října se budete moci se všemi finálovými projekty seznámit a od 1. do 29. listopadu můžete rozhodnout o vítězích.

Využijte chytrých filtrů v galerii projektů, kde můžete například sledovat, jaké projekty ve vaší městské části postupují do závěrečného hlasování nebo jakých oblastí se proveditelné projekty týkají.

Už víte, jak budete hlasovat? Podpoříte projekt, který vám padne do oka nebo upřednostníte konkrétní městskou část?

My dáme na vás!

 

Další zrealizovaný nápad

Minulý týden jsme slavnostně převzali projektovou dokumentaci „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty„, která získala stavební povolení a vyřeší nebezpečné přecházení a přejíždění Staré dálnice ze směru od Žebětína k oboře Holedná do Kohoutovic a opačně. Velké díky patří realizátorovi projektu městské části Brno-Žebětín a jejímu starostovi Vítu Beranovi. Úspěšně jsme tak zrealizovali další z vašich vítězných nápadů z prvního ročníku Dáme na vás. Návrh pana Oldřicha Drápala byl absolutním vítězem roku 2017 a získal 2 031 vašich hlasů.

Je také prvním nápadem Dáme na vás, jehož následné realizace se ujal Magistrát města Brna. S budováním cyklostezky se začne ještě v tomto roce. „Projekt využívá pozemků cest po pozemkových úpravách z roku 2007. Konec trasy končí v oboře Holedná, odkud se dá bezpečně dojet do Bystrce, nebo do Kohoutovic. Je využit i tunýlek pod Starou dálnicí k podjezdu pod touto frekventovanou vozovkou. Komunikace budou postavené se živičným povrchem a při vjezdu do obory bude postavena speciální brána a rošt proti úniku zvěře podle požadavků Lesů města Brna a.s.“, doplnil starosta MČ Brno-Žebětín.

Děkujeme za vaše nápady! Dáme na vás!

 

Podpořili jste ty nejlepší!

V letošním ročníku Dáme na vás Brňané podali 114 nápadů, jak zlepšit své okolí a různá místa po Brně. Vy jste svými „líbí se mi“ a podpisy podpořili ty nejlepší z nich. 90 projektů v celkové hodnotě 174 mil. Kč jste přiblížili k velkému listopadovému hlasovacímu finále.

A co Brňané nejvíc podporují? Sportovní aktivity – hřiště, kluziště, cyklostezky, ale také myslí na přírodu – revitalizují různá místa ve svém okolí, zajímají se i o chodníky a parkoviště. Podpořili jste i nápady pro zdravotně postižené a nemocné děti. Všechny projekty si můžete prohlédnout v galerii projektů. Využijte našich chytrých filtrů a můžete se podívat, jaké projekty byly podpořené dle oblasti projektu nebo dle městské části.

Nyní město Brno bude posuzovat proveditelnost podpořených projektů v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých odborů Magistrátu města Brna. Následně budou projekty zasílány k vyjádření příslušným městským částem dle umístění. Na konci září budeme znát ty, které postoupí do listopadového finále, kde pouze vy, Brňané, rozhodnete, které projekty bude město Brno v dalším roce realizovat.

My totiž Dáme na vás!