Další zrealizovaný nápad

Minulý týden jsme slavnostně převzali projektovou dokumentaci „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty„, která získala stavební povolení a vyřeší nebezpečné přecházení a přejíždění Staré dálnice ze směru od Žebětína k oboře Holedná do Kohoutovic a opačně. Velké díky patří realizátorovi projektu městské části Brno-Žebětín a jejímu starostovi Vítu Beranovi. Úspěšně jsme tak zrealizovali další z vašich vítězných nápadů z prvního ročníku Dáme na vás. Návrh pana Oldřicha Drápala byl absolutním vítězem roku 2017 a získal 2 031 vašich hlasů.

Je také prvním nápadem Dáme na vás, jehož následné realizace se ujal Magistrát města Brna. S budováním cyklostezky se začne ještě v tomto roce. „Projekt využívá pozemků cest po pozemkových úpravách z roku 2007. Konec trasy končí v oboře Holedná, odkud se dá bezpečně dojet do Bystrce, nebo do Kohoutovic. Je využit i tunýlek pod Starou dálnicí k podjezdu pod touto frekventovanou vozovkou. Komunikace budou postavené se živičným povrchem a při vjezdu do obory bude postavena speciální brána a rošt proti úniku zvěře podle požadavků Lesů města Brna a.s.“, doplnil starosta MČ Brno-Žebětín.

Děkujeme za vaše nápady! Dáme na vás!