Dáme na vás pomáhá lidem bez domova

Město Brno daruje celkem 30 přístřešků pro lidi bez domova třem různým organizacím – Diecézní charitě Brno, Armádě spásy a Společnosti Podané ruce.
S projektem Nouzové přístřešky pro lidi bez domova loni zvítězila paní Kateřina Čanigová.

Cílem přístřešků, je ochránit lidi bez domova před umrznutím a dalšími zimními nesnázemi. Přístřešky posloužily hned na jaře při první vlně koronaviru, nyní bude 30 přístřešků darováno výše zmíněným organizacím a zbývajících 6 bude využívat Odbor sociální péče Magistrátu města Brna.