Prohlédněte si
výsledky hlasování

Od 1. do 22. listopadu 2017 občané Brna rozhodovali o tom, jaké projekty město v roce 2018 zrealizuje.