Harmonogram

Zahájení projektu Dáme na vás

leden 2018

Město vyhlásilo Výzvu, kterou oficiálně zahájilo druhý ročník projektu Dáme na vás. Ve Výzvě je určena celková částka a další pravidla participativního rozpočtu pro aktuální ročník. Na webových stránkách projektu Dáme na vás jsou zveřejněny potřebné informace a veškerá pravidla.


Sběr projektů   

15. únor 2018 – 31. květen 2018

Probíhá sběr projektů. Projekty je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo v listinné podobě. V této fázi je možné projekty upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných projektů projdou kontrolou koordinátorek).

Veřejná setkání – workshopy

únor – květen 2018                     

Obyvatelé jsou zváni na úvodní setkání (workshopy). Celkem proběhne 10 úvodních setkání v různých městských částech. Zástupci města představí projekt Dáme na vás a vysvětlí, jak v Brně funguje participativní rozpočet. Poté budou účastníci za pomoci koordinátorek společně tvořit své projekty. Setkání se uskuteční vždy od 17:30 - 19:15 hod.

Setkání (zejména) pro navrhovatele

16. května 2018

Setkání, které je určeno zejména pro ty, kdo již návrh projektu podali. Rovněž ale mohou přijít lidé, kteří by se rádi podíleli na dotváření určitého projektu. Účastníkům setkání bude poskytnuta zpětná vazba úřadu k jejich projektům. Nad projekty bude možné diskutovat s místními obyvateli a společně projekty dotvářet.  

Posuzování proveditelnosti projektů

15. únor 2018 – 30. září 2018

U projektů, které navrhovatelé odeslali k posouzení a které do 15. 6. 2018 získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Magistrát města Brna zhodnotí, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Městská část, na jejímž území je projekt navrhován, v tomto období vyslovuje souhlas s projektem.

Galerie projektů k hlasování

začátek října 2018

Projekty, které úspěšně prošly posouzením magistrátu a se kterými příslušná městská část vyslovila souhlas, jsou zahrnuty do hlasování. Na webových stránkách damenavas.brno.cz jsou projekty prezentovány v galerii s příznakem PROVEDITELNÝ.


Veřejné zvažování projektů k hlasování

22. října 2018

Ve Sněmovním sále na Dominikánském náměstí 1 proběhne veřejné zvažování, na kterém občané budou moci ocenit tři projekty, které pro finálové hlasování získají výhodnější pozici -> budou zobrazeny vždy na prvních třech místech v hlasovací galerii. Medailové setkání se uskuteční od 17:00 hodin.

Hlasování

1. listopad 2018 – 22. listopad 2018

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 2 hlasy záporné. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo přes registrovaný účet na Brno iD, případně fyzicky dne 20. 11. 2018 (od 10 do 18 hodin) v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4.


Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

23. listopad 2018

Na webových stránkách projektu Dáme na vás je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna jsou tak určeny k realizaci.


Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

prosinec 2018

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.

Realizace vítězných projektů

leden 2019 – prosinec 2021

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu Dáme na vás.