Harmonogram

Zahájení projektu Dáme na vás

leden 2017

Město vyhlásilo Výzvu, kterou oficiálně zahájilo první ročník projektu Dáme na vás. V Brně  tak byl zaveden participativní rozpočet. Ve Výzvě je určena celková částka a další pravidla participativního rozpočtu pro aktuální ročník. Na webových stránkách projektu Dáme na vás jsou zveřejněny potřebné informace a veškerá pravidla.


Sběr projektů   

1. únor 2017 – 31. květen 2017

Probíhá sběr projektů. Projekty je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo v listinné podobě. V této fázi je možné projekty upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných projektů projdou kontrolou koordinátorky).

Setkání veřejnosti – workshopy

únor – začátek března 2017                     

Obyvatelé jsou zváni na úvodní setkání (workshopy). Celkem proběhne 10 úvodních setkání v různých městských částech. Zástupci města představí projekt Dáme na vás a vysvětlí, jak v Brně funguje participativní rozpočet. Poté budou účastníci společně tvořit své projekty, nápomocni jim budou pracovníci úřadu. Setkání se uskuteční vždy od 17:30 - 19:15 hod. 7.  2. 2017  Brno-střed, Úřad městské části - Zastupitelský sál, Dominikánská 2 8. 2. 2017  Brno-Židenice, Dělnický dům, Jamborova 65 9. 2. 2017  Brno-Královo Pole, Úřad městské části - Velká zasedací místnost (1. patro), Palackého tř. 59 13. 2. 2017 Brno-sever, Klubovna MČ (Drutis), Okružní 21 16. 2. 2017 Brno-Líšeň, Úřad městské části - Sál radnice, Jírova 2 21. 2. 2017 Brno-Bystrc, Společenské centrum, Odbojářská 2 23. 2. 2017 Brno-Nový Lískovec, Základní škola Kamínky - jídelna, Kamínky 5 28. 2. 2017 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Úřad městské části - Zasedací místnost zastupitelstva, Palackého nám. 11 2. 3. 2017   Brno-Žebětín, Úřad městské části - Jednací sál, Křivánkovo nám. 35 7. 3. 2017   Brno-Tuřany, Úřad městské části - Zasedací místnost, Tuřanské nám. 1

Setkání (zejména) pro navrhovatele

25. duben 2017

Setkání, které je určeno zejména pro ty, kdo již návrh projektu podali. Rovněž ale mohou přijít lidé, kteří by se rádi podíleli na dotváření určitého projektu. Účastníkům setkání bude poskytnuta zpětná vazba úřadu k jejich projektům. Nad projekty bude možné diskutovat s místními obyvateli a společně projekty dotvářet. Prosím pozor, oproti původně předpokládanému termínu se setkání uskuteční 25. dubna 2017.  

Posuzování proveditelnosti projektů

1. únor 2017 – 30. září 2017

U projektů, které navrhovatelé odeslali k posouzení a které v období pro podávání návrhů získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Magistrát města Brna zhodnotí, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Městská část, na jejímž území je projekt navrhován, v tomto období vyslovuje souhlas s projektem.

Galerie projektů k hlasování

začátek října 2017

Projekty, které úspěšně prošly posouzením magistrátu a se kterými příslušná městská část vyslovila souhlas, jsou zahrnuty do hlasování. Na webových stránkách damenavas.brno.cz jsou projekty prezentovány v galerii s příznakem PROVEDITELNÝ.


Veřejné zvažování projektů k hlasování

24. říjen 2017

V úterý 24. října od 17:00 - 19:00 hodin proběhne v zasedacím sále zastupitelstva města Brna na Dominikánském náměstí veřejné zvažování, na kterém občané budou moci ocenit tři projekty, které pro finálové hlasování získají výhodnější pozici -> budou zobrazeny vždy na prvních třech místech v hlasovací galerii.

Hlasování

1. listopad 2017 - 22. listopad 2017

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 2 hlasy záporné. Hlasovat lze prostřednictvím webových stránek damenavas.brno.cz nebo na veřejném setkání určenému k hlasování.

Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

poslední týden v listopadu 2017

Na webových stránkách projektu Dáme na vás je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna jsou tak určeny k realizaci.


Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

začátek prosince 2017

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.

Realizace vítězných projektů

leden 2018 – prosinec 2018

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu Dáme na vás.