Hlasování je prodlouženo o jeden den!

Hlasování Dáme na vás se potýkalo s jednodenním výpadkem, které bylo způsobeno odstávkou národního registru osob, přes který probíhá ověřování pro vstup do hlasování. Hlasování bylo obnoveno v neděli 29. 11. 2020 okolo 13. hodiny. O prodloužení hlasování o jeden den, tj. do půlnoci 1. 12. 2020, rozhodla v pondělí 30. 11. 2020 Rada města Brna na mimořádném jednání.