$pocproj = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(id) FROM wp_project WHERE public_status IN (2,3,4,5,6,7,8,9,14) AND project_year=2018"); $poclike = $wpdb->get_var("SELECT SUM(like_count) FROM wp_project WHERE public_status IN (2,3,4,5,6,7,8,9,14) AND project_year=2018"); $kc = 0; foreach($gal as $g){ $kc = $kc + getProjectBudgetSum($g->idecko) / 1000000; } $kc = number_format($kc, 0, ',', ' ').""; ?>  
Něco parádního
pro Brno?
Vámi podpořené projekty jsou právě teď posuzovány z hlediska proveditelnosti, a to do 30. září 2018. Podrobné informace jsou průběžně publikovány v detailu každého projektu.