Jdeme na to!

Počínaje dnešním dnem se těšíme na vaše nápady pro Brno! Projekty vkládejte ideálně prostřednictvím online formuláře, ale pokud vám vyhovuje spíše “psaná” forma, lze formulář stáhnout, vypsat ručně a zaslat na adresu: Magistrát města Brna, “Dáme na vás”, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno. Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte důležité Zásady a seznamte se i s Výzvou pro tento ročník. Pak už vám nic nebrání v hození vašeho nápadu na “papír”.

Dobrým projektům zdar!

Dáme na vás