Kluziště v Medlánkách bylo slavnostně otevřeno!

Dne 15. dubna 2021 proběhlo slavnostní otevření zrealizovaného projektu Kluziště Medlánky. Navrhovatel projektu pan Mohapl přišel s nápadem na vytvoření umělého kluziště s mantinely, které by vyřešilo vysokou poptávku po bruslení v Medlánkách a blízkém okolí.

Díky umělému povrchu sportoviště se tak sezóna protáhne od podzimu do jara. Věříme, že si jej užijí děti i dospělí.

Projekt Kluziště Medlánky se v celoměstském hlasování v roce 2019 umístil na 8. místě s celkovým počtem 2 014 hlasů.

Máte také skvělý nápad pro Brno? Navrhněte!
Dáme na vás.