Medailové projekty

V pondělí 22. října se uskutečnilo ve Sněmovním sále na Nové radnici Medailové setkání, kde přítomní občané ve dvou kolech vybrali tři nejúspěšnější projekty, které v galerii finálových projektů získají výhodnější pozici a označení symbolickou medailí. Finálová galerie se otevře 1. 11., jakmile se spustí listopadové finálové hlasování.

V prvním kole účastníci setkání vybrali z 63 finálových projektů devět, které postoupily do druhého kola. Každý navrhovatel postupujících projektů seznámil přítomné se svým nápadem a následně účastníci vylučovací metodou dospěli ke třem projektům, které získaly ocenění. Medaile si odnesly projekty Sál pro komunitní centrum Lerchova od navrhovatelky Ireny Greplové, Mládežnické klubovny pod Bílou horou od navrhovatele Viléma Řiháčka a Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu od navrhovatele Pavla Melichárka. Navrhovatelům oceněných projektů gratulujeme!

Děkujeme všem přítomným za jejich aktivní účast a podporu jednotlivým projektům. Všem navrhovatelům přejeme hodně štěstí do finálového hlasování, které proběhne od 1. do 22. listopadu.

Vy rozhodnete! A my Dáme na vás!