Medailové setkání a medailové projekty

Ve čtvrtek 31. října se uskutečnilo Medailové setkání, kde přítomná veřejnost ve dvou kolech vybrala 4 projekty, které jsou označeny symbolickou medailí a budou po celou dobu hlasování na předních 4 místech v hlasovací galerii.  Pořadí u ostatních projektů se bude v hlasovací galerii každý den náhodně měnit.

V prvním kole účastníci setkání vybrali z 53 finálových projektů osm, které postoupily do druhého kola. Každý navrhovatel postupujících projektů seznámil přítomné se svým nápadem a následně účastníci hlasováním určily 4 projekty, které získaly ocenění.

Medaile si odnesly projekty Onkologicky léčené děti v Brně od navrhovatelky Ireny Vlahovičové, Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích od navrhovatele Petra Lesenského, Městská galerie od navrhovatele Martina Reinera a Stromy pro život od navrhovatele Jana Matuszka. Navrhovatelům oceněných projektů gratulujeme!

Děkujeme všem přítomným za jejich aktivní účast, skvělou atmosféru a podporu jednotlivým projektům. Všem navrhovatelům přejeme hodně štěstí ve finálovém hlasování!

My Dáme na vás!