Nápověda – jak hlasovat

Vítejte v nápovědě k hlasovacímu modulu brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás

Pro rychlou orientaci v základním postupu hlasování jsme pro vás připravili krátký videonávod. Detailnější informace se dočtete v této nápovědě.
Celé hlasování je rozděleno do několika jednoduchých kroků. Všechny kroky jsou vzájemně propojené, proto, pokud hlasování opustíte v jeho průběhu, nebudou vaše hlasy zaznamenány. Přihlásit do hlasování se můžete kolikrát chcete, vždy uvidíte přehled vašich hlasů.

Ověření osobních údajů

Protože vyhrazených 20 milionů korun bude rozdělováno z rozpočtu města Brna, je spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Brňanů. Před vlastním hlasováním je tedy třeba projít ověřením, zda jste starší 18 let a máte ve městě trvalý pobyt. Toto ověření probíhá automatizovaným online dotazem na registr obyvatel. Nemusíte tedy nikam osobně chodit a jste okamžitě ověřeni.

Pro ověření zadejte do přihlašovacího formuláře číslo svého občanského průkazu a vaše datum narození. Tyto údaje budou okamžitě ověřeny oproti registru obyvatel a následně zašifrovány do anonymního tokenu – nebudou tedy nikde ukládány a z tokenu není možná jejich zpětná dešifrace. Vlastní hlasování je tedy anonymní.

V případě, že ověřením neprojdete – a přitom jste občanem města – kontaktujte naše koordinátorky, které vás osobně ověří a zapíší do systému. V případě, že občanem města nejste a chcete hlasovat, můžete si do příštího ročníku změnit adresu trvalého pobytu.

Pro ty, kteří své osobní údaje nechtějí svěřovat internetu, je připravena možnost fyzického hlasování dne 14. listopadu od 10:00 do 20:00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližené ulici; případně se po předchozí domluvě mohou přijít osobně ověřit do kanceláře koordinátorek.

Přehled hlasů

Na přehledu hlasů vidíte, kolik hlasů máte k dispozici – každý občan má 5 kladných a 2 záporné. Hlasy můžete rozdělit všechny najednou, nebo po částech – třeba podle průběžných výsledků hlasování. Při opakované návštěvě na přehledu uvidíte i to, jak jste vaše hlasy rozdělili – můžete si tedy vaše hlasování zkontrolovat. Pozor, jakmile jsou hlasy jednou udělené a potvrzené, už je není možné měnit.

Finálová galerie

Toto je nejdůležitější část celého hlasování. Všech 83 projektů, které se dostaly do hlasování, je zde na jedné stránce přehledně uvedeno. Na prvních třech místech jsou projekty, které byly oceněny na medailovém setkání, ostatní projekty jsou za nimi v náhodném pořadí, které se každý den mění.

Zde své hlasy rozdělujete. Každý projekt od vás může dostat jeden či dva kladné hlasy nebo jeden záporný hlas. Kladné hlasy přidělujete kliknutím na ikonku + vedle projektu (každému projektu můžete dát až dva kladné hlasy), záporné tlačítkem -. Před potvrzením můžete přidělené hlasy zrušit, a to opětovným kliknutím na tlačítka + a -.

Po rozdělení hlasů klikněte na tlačítko Potvrdit hlasy. Budete požádáni o potvrzení hlasů – teprve po potvrzení jsou hlasy považovány za platné a zapsány do výsledků hlasování.

Anketa

Po odhlasování nám můžete sdělit, co si o participativním rozpočtu myslíte a jestli máte nějaké náměty na změny pro příští ročníky. Také vás prosíme o vyplnění několika informací o vás, abychom viděli, které skupiny obyvatel participace oslovuje.

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování jsou zveřejňovány průběžně po celou dobu hlasování. Přepočet výsledků probíhá automatizovaně po několika minutách. Pokud tedy své hlasy ve výsledcích neuvidíte hned po hlasování, prosím, chviličku vyčkejte.

Ve výsledcích se dozvíte aktuální počet hlasujících a počet celkových, kladných a záporných hlasů pro každý projekt. Pořadí a určení vítězných projektů je vyhodnoceno v souladu se Zásadami a Výzvou. Tedy tak, že každý projekt získá počet hlasů odpovídající rozdílu jeho kladných a záporných hlasů, projekty jsou seřazeny podle počtu hlasů a následně jsou aplikována doplňková kritéria (aby byl projekt vyhodnocen jako vítězný, musí získat minimálně 50 hlasů a v žádné městské části nesmí suma vítězných projektů překročit 10 milionů korun).

Přejeme vám šťastnou volbu