Nápověda – jak hlasovat

Pro rychlou orientaci v základním postupu hlasování se podívejte na krátký videonávod.

Ověření osobních údajů

Protože vyhrazených 35 milionů korun bude rozdělováno z rozpočtu města Brna, je spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Brňanů. Před vlastním hlasováním je tedy třeba projít ověřením, zda jste starší 18 let a máte ve městě trvalý pobyt. Toto ověření probíhá automatizovaným online dotazem na registr obyvatel, kde jste okamžitě ověřeni.

Pro ověření zadejte do přihlašovacího formuláře číslo svého občanského průkazu a vaše datum narození. Tyto údaje budou okamžitě ověřeny a následně zašifrovány do anonymního tokenu – nebudou tedy nikde ukládány a z tokenu není možná jejich zpětná dešifrace. Vlastní hlasování je anonymní.

V případě, že ověřením neprojdete (a přitom jste občanem města Brna) kontaktujte naše koordinátorky, které vás osobně ověří a zapíší do systému.

Pro ty, kteří chtějí s hlasováním pomoci nebo si neví rady, je připravena možnost osobního hlasování dne 13. listopadu od 10:00 do 18:00 hodin v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližené ulici; případně se po předchozí domluvě mohou přijít osobně ověřit do kanceláře koordinátorek.

Finálová galerie

Všechny projekty, které se dostaly do hlasování, jsou zde přehledně uvedeny. Na prvních čtyřech místech jsou projekty, které byly oceněny na Medailovém setkání, ostatní projekty jsou za nimi v náhodném pořadí, které se každý den mění. Zde své hlasy rozdělujete.

Přehled hlasů

Každý občan má 5 kladných a 2 záporné. Hlasy můžete rozdělit všechny najednou nebo po částech, třeba podle průběžných výsledků hlasování. Při opakované návštěvě na přehledu uvidíte, jak jste vaše hlasy rozdělili – můžete si tedy vaše hlasování zkontrolovat.
Kladné hlasy přidělujete kliknutím na ikonku + vedle projektu (každému projektu můžete dát jeden či dva kladné hlasy), záporné hlasy přidělujete tlačítkem (každému projektu můžete dát jeden záporný hlas). Před potvrzením můžete přidělené hlasy zrušit, a to opětovným kliknutím na tlačítka + a -.

Po rozdělení hlasů klikněte na tlačítko Potvrdit hlasy. Budete požádáni o potvrzení hlasů, teprve po potvrzení jsou hlasy považovány za platné a zapsány do výsledků hlasování. Pozor, jakmile jsou hlasy jednou udělené a potvrzené, už je není možné měnit.

Anketa

Po odhlasování nám můžete sdělit, co si o participativním rozpočtu myslíte a zda byste uvítali rozšíření participace i v jiných oblastech. Také vás prosíme o vyplnění několika informací o vás, abychom viděli, které skupiny obyvatel participace oslovuje.

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování jsou zveřejňovány průběžně po celou dobu hlasování. Přepočet výsledků probíhá automatizovaně po několika minutách. Pokud tedy své hlasy ve výsledcích neuvidíte hned po hlasování, prosím, chviličku vyčkejte.

Ve výsledcích se dozvíte aktuální počet hlasujících. U každého projektu uvidíte celkový počet kladných hlasů a počet kladně a záporně hlasujících občanů pro daný projekt. Počet záporně hlasujících občanů = počet záporných hlasů. Pořadí projektů je určeno dle počtu dosažených kladných hlasů. Projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty. V žádné městské části nesmí suma vítězných projektů překročit 10 milionů korun. Určení vítězných projektů je vyhodnoceno v souladu se Zásadami a Výzvou.

Přejeme vám šťastnou volbu!