Nejčastější dotazy

S průběhem hlasování se nám hromadí různé dotazy. Vybíráme ty nejčastější. Další můžete najít v sekci Časté dotazy.

Problémy s odhlasování: (Voting problem:)

  • zatrhli jste čtvereček, že nejste robot? (did you check the reCAPTCHA box?),
  • zkuste hlasovat v jiném prohlížeči (you can try the different browser),
  • aktualizujte obrazovku stisknutím klávesnic Ctrl+F5 současně (refresh your browser using Ctrl+F5).

Mohou cizinci s trvalým pobytem v Brně hlasovat? (Are foreigners with permanent residence in Brno able to vote in Dáme na vás?)

Ano, mohou. Ale je potřeba ověřit jejich údaje u koordinátorek. Problém je v tom, že cizinci nejsou zavedeni v registru obyvatel a elektronický hlasovací systém nevezme formát k povolení k trvalému pobytu. Cizinci s trvalým pobytem v Brně tak nemohou hlasovat přímo přes webové stránky damenavas.brno.cz nebo brnoid.cz (i když zde mají full účet). Prosím kontaktujte naše koordinátorky.

(Yes, they can. However it is necessary to verify their personal data by our coordinators. The problem is that foreigners are not implemented in the registr of citizens therefore the electronic voting system is not able to take the format of permission to the permanent residence. So they can not vote directly by webpage damenavas.brno.cz or by their full account on brnoid.cz. Please, contact our brave coordinators.)