Nevhodné projekty

Následující projekty není možné zveřejnit v Galerii a pustit do podzimního hlasování, protože nesplňují požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásad.

Projekt Navrhovatel Zdůvodnění
Les pro psa Martina Ryslerová Není uvedeno umístění, podán nový (upravený) projekt.
Nadchod u Zvonařky- zastřešení a pojízdné pásy Marie Večeřová Nerespektuje finanční limit 2 miliony, nadchod není v majetku města.
Zdravý a spokojený senior Věra Totušková V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady.
cyklotrasy Václav Vetotas Z popisu není zřejmé, co přesně je záměrem projektu, není uvedeno umístění projektu.
Hyperloopem do Adamova Jan D Projekt nerespektuje finanční limit 2 miliony, je navrhován mimo pozemky a území města Brna, navrhovatel neuvádí své příjmení.
Třídění odpadu Filipína Cimrová Projekt nerespektuje finanční limit 2 miliony, není uvedeno umístění.
Menší kolony na křižovatce Kníničská-Bystrcká u UNI Hobby Lukáš Honek Projekt navrhuje rozšíření vozovky mimo pozemek města Brna, nerespektuje finanční limit 2 miliony.
cyklostezka směr Brno-Kuřim Gabriela Zapletalová Projekt navrhován mimo pozemky a území města Brna.
Bankomat - Juliánov Marian Gorčík V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady.
Skautský institut v areálu na Lerchové Vojtěch ČIŽMÁŘ Projekt podporuje propagaci konkrétního nekomerčního subjektu, navrhovatel na výzvu k úpravě nereaguje.
Digitální světelné tabule s aktuálním časem, datem a teplotou na nárožích křižovatek Ing. Jiří Haičman Pozemek označený v projektu na mapě není ve vlastnictví města. U projektu není specifikováno, kde mají být jednotlivé tabule rozmístěny.
Rozšíření cyklostezky mezi Vídeňskou a Bakalovým nábřežím Štěpán Vinkler Projekt je navrhován mimo pozemky a území města (po rozšíření cyklostezky), nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Konečně pořádný bike park v Brně Marek Valeský Projekt nerespektuje finanční limit 2 miliony, není uvedeno jeho umístění a z popisu jasně nevyplývá, jaký má být výsledek. Navrhovatel podal upravený projket.
Cyklisticky prejezd ulice Hladíkova Jindrich Navratil Projekt je navrhován mimo pozemky města Brna. Město však má záměr realizovat v dané lokalitě podjezd vozovky.
Přejezd cyklostezky Běžný Cyklista Projekt byl podán po termínu.
Okrašlovací spolek Jiřinka Filip Kaprál Projekt propaguje činnosti subjektu nekomerčního charakteru, čímž nesplňuje požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.g.
Útulek pro lidi v tísni Vojtěška Mikulková Z popisu není patrné, co přesně má být výsledkem projektu, není uvedeno umístění projektu.
Veřejné lázně a čistírna oděvů. Antonín Večeřa Z popisu není jasné, co přesně navrhovatel zamýšlí, není uvedeno umístění, není uveden odhad nákladů.
Pingpongové stoly. Jaroslav Hrozek Není uvedeno umístění projektu. Z popisu není zřejmé, jak má výsledný projekt vypadat, odhad nákladů je nejasný (navrhovatel projekt na výzvu neupravil).
Klimatizace do tramvají Milan Sláma Popis projektu je nejasný, chybí odhad nákladů, není uvedena předpokládaná doba realizace.
Eskalátory a výtahy do podchodu z nástupnívh ostrůvků před Hlavním nádražím Milan Sláma V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady, dále v projektu není uvedena předpokládaná doba realizace.
LavičkaVáclavaHavla Rudolf Vévoda Projekt je navrhován mimo pozemek města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Mládí vpřed Richard Saňka Z popisu není patrné, co je navrhováno a jak má výsledný projekt vypadat/fungovat (navrhovatel na výzvu k úpravám nereagoval).
Nová loga městských firem Vojtěch Trmač Není v kompetenci města rozhodovat o změně loga městských firem.
Wi-Fi zdarma na Hlavním nádraží a na České Vojtěch Trmač Navrhovatel podal v pořadí šestý projekt, dle pravidel je však možné podat jedno osobou maximálně pět projektů.
Stezka Tuřany/Dvorska Eva Černická Projekt je navrhován mimo pozemky města.
Výtah v domě s pěti poschodími. Jiří Marek V rámci participativního rozpočtu není možné realizovat projekty, které směřují do bytového fondu města Brna.
SportovníhřištěCihelna Michal Maixner Projekt je navrhován na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Přechod přes Jihlavskou u kampusu Vojtěch Říha Projekt je navrhován na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Participace veřejných projektů Leoš Janek V návrhu je uvedeno, že se nejedná o projekt do participativního rozpočtu. Je navrhováno zavedení systému hlasování o projektech ve formě kladných a záporných hlasů (tento systém bude v listopadovém hlasování využit).
pranýř na náměstí Svobody František Koudelka Veřejný prospěch není u projektu dostatečně specifikován, z celkového popisu veřejná prospěšnost projektu nevyplývá. Nejsou uvedeny předpokládané náklady.
Úprava parku mezi ulicemi Veletržní a Výstavní. Ladislav Kolbaba V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady. Nejsou tedy splněny požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady IV. Odstavce 2.e. Projekt také propaguje produkty a činnosti subjektu komerčního charakteru, čímž nesplňuje požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.g.
Oprava fasády Moravské galerie Jiří Beneš Projekt je navrhován mimo pozemek a majetek města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
pěšina Vinohrady - poliklinika Židenice Petr Zedník Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, neboť je navrhován na pozemcích, které nejsou vlastněny městem Brnem.
Kraví hora lidem – lidé pro Kraví horu Alex Ždímal V projektu jsou propagovány produkty a služby konkrétního subjektu (dodavatele dětských hřišť).
Vodní ponton na Priglu Jan Keprt Brněnskou přehradu spravuje Povodí Moravy, s. p. Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, jelikož přehrada není ve vlastnictví města Brna.
Ticha tramvaj Videnska<>Porici Karel Kulhanek Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, neboť je navrhován na pozemku, který není vlastněný městem Brnem.
Prechod Taborskeho nabrezi/Videnska Karel Kulhanek Projekt nelze v rámci participativního rozpočtu realizovat, neboť je navrhován na pozemku, který není vlastněný městem Brnem.
Umoření dluhu města Brna Jiří Karpíšek Podaný návrh nemá charakter projektu, proto nemůže být realizován v rámci Participativního rozpočtu města Brna.
Přechod pro chodce Merhautova-Těsnohlídkova Miroslava Šabrňáková Projekt je navrhován na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Cyklostezka i na druhém břehu Svratky Ondřej Hlaváč Předpokládané náklady na projekt výrazně překračují stanovený limit 2 miliony korun. Pozemky, na kterých je projekt navrhován jsou městem vlastněny jen z části.
Osvětlení dvou chodníků z konečné zastávky tram. č. 4 na hvězdárnu Irena Ihringová Navrhovatelka neuvádí odhad nákladů na projekt.
Přímý přístup z Černovic k řece Svitavě Ladislav Kotík Projekt je navrhován mimo pozemek města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.d.
Lávka přes Olomouckou Tomáš Kratochvíla Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.d.
Bezpečnostní stojany na kola Jitka VITKOVÁ Projekt je místně označen na pozemku, který není ve vlastnictví města Brna.
Vzdělávání seniorů v počítačové gramotnosti na PC Milan Ivo Koukol V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady.
Odstranění sochy Edvarda Beneše před Právnickou fakultou MU Oldřich Florian Projekt propaguje činnosti politického charakteru, čímž nesplňuje požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.g.
Úprava vstupu do vody a vybudování mola na Rakovecké pláži Ondřej Chmela Projekt je navrhován mimo pozemek města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.d.
Legalizace cyklotrasy po nadchodu přes ul. Sportovní Petr Šveňha Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.d.
Lužánky II Kocour Vavřinec Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Zákaz vyhlídkových a reklamních letadel nad Brnem Michal Tomášek Město nemá kompetenci tento návrh realizovat.
Myšák Očko Šárka Svobodová Projekt propaguje produkty subjektu nekomerčního charakteru, čímž nesplňuje požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.g.
Aquapark v Kohoutovicích - dokončení jezírek Martina Petrová V projektu nejsou uvedeny předpokládané náklady.
Vodovod pro domky na Zvonkové ulici a 2 domky na ulici Narcisová Helena Kollárová Projekt byl podán po ukončení možnosti podávání projektů - a to po 31. 5. 2017.
Ozdravění, zkrášlení a polidštění ulice Cejl - vysázení malých stromů Ing.Ivan POLÁČEK Projekt je navrhován mimo pozemek města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Protihlukový tunel u BVV Jana Michalicová Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.d.
vyasfaltování cyklotrasy 5 v úseku od Černovické po účelovou komunikaci za žel.tratí směr Chrlice MUDr.Jiří Berka Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Bezbarierové koupání na BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ ParaCENTRUM Fenix Cabalková Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Sdílené jízdní pruhy Olomoucká Jakub Ćerník Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Odstranění nepotřebných a zavazejících obrubníků pro stromy do chodníku Kotlářská Jiří Holík Projekt je navrhován mimo majetek města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.d.
Hroty v podchodu pod hlavním nádražím Aleš Stuchlík Dle zásad a metodiky participativního rozpočtu tento projekt není veřejně prospěšný. Také není v souladu s legislativou.
Obnova tuřanského lesa Aleš Stuchlík Projekt je navrhován mimo pozemky města, nesplňuje tedy požadavky formální správnosti a vhodnosti projektu dle Zásady V. odstavce 1.d.
Popularizační festival média digitálních her – Gamer Pie 3. ročník Kristýna Mechová Projekt propaguje činnosti subjektu nekomerčního charakteru, čímž nesplňuje požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.g.
Pylon českým občanům, obětem vyhnání III. říše Jan Korbel Projekt propaguje činnosti politického charakteru, čímž nesplňuje požadavky formální správnosti a vhodnosti projektů dle Zásady V. odstavce 1.g.
Přesun tramvajové zastávky Rybkova k ulici Resslova/Hrnčířská Radomír Kejduš Projekt byl podán po termínu.