Co je Dáme na vás

Na začátku roku 2017 město Brno spustilo první ročník projektu „Dáme na vás“, v rámci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. Brno je tak prvním statutárním městem v České republice, které zavedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni.

Pro první ročník participativního rozpočtu vyčlenilo město částku dvacet milionů korun. Výstupem prvního ročníku je 16 vítězných projektů, které město v roce 2018 začne realizovat. S realizací vítězných projektů z prvního ročníku startuje paralelně druhý ročník participativního rozpočtu 2018/2019.

Průběh projektu

Již od 15. února 2018 můžete navrhnout na webu damenavas.brno.cz nebo papírovou formou téměř cokoli, co je podle vás veřejně prospěšné – nové dětské hřiště, šachové stolky, noční brněnský půlmaraton, odpadkové koše, nové lavičky nebo něco úplně jiného.

Poté, co svůj projekt vložíte na web nebo přinesete v papírové podobě, pro něj potřebujete získat jistou podporu veřejnosti. A to buď on-line, ve formě zisku minimálně 300x “líbí se mi” na webu damenavas.brno.cz nebo papírovou formou ve formě prokázání podpory minimálně 30 obyvatel.

Následně, pokud bude Vámi navržený projekt úspěšně posouzen úřadem z hlediska proveditelnosti a získá souhlas příslušné městské části, postoupí projekt do závěrečného hlasování.

Poté je vše na občanech města Brna. Jen a pouze ti v listopadu 2018 hlasováním vyberou projekty, které město na své náklady zrealizuje a po dobu tří let zajistí jejich udržitelnost.

Projekty musí splňovat několik zásadních podmínek, zejména musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit ke komerční propagaci. Finanční limit jednoho projektu je nastaven na tři miliony korun. Přípravné práce na projektu by neměly přesáhnout 24 měsíců, následná realizace pak 12 měsíců.

O participativním rozpočtování

Participativní rozpočet, který je jedním z projektů vznikajících v rámci konceptu Chytré Brno, se snaží vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných financích a podpořit rozvoj občanské společnosti ve městě. Město Brno od zavedení participativního rozpočtování očekává zejména větší informovanost a zapojení obyvatel do tvorby městského rozpočtu, zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zapojení občanů do strategického rozhodování a posílení sousedských a komunitních vztahů.

Město Brno od zavedení participativního rozpočtování očekává zejména větší informovanost a zapojení obyvatel do tvorby městského rozpočtu, zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zapojení občanů do strategického rozhodování a posílení sousedských a komunitních vztahů.