Obnovení topolové aleje v Řečkovicích dokončeno!

V pátek 26. dubna proběhlo slavnostní převzetí dokončené obnovy topolové aleje. V rámci projektu Dáme na vás bylo nově vysázeno 35 topolů černých. Projekt je nápadem pana Polanského, který v prvním ročníku Dáme na vás navrhl dosázet chybějící stromy a obnovit tak oblíbené místo nejen víkendových procházek. „Díky starobylé aleji mají návštěvníci Zamilovaného hájku jedinečný pocit, že jsou v přírodě, přitom jen pár kroků od města. Alejí prochází cesta lemovaná šeříkovými keři, která na jaře láká k voňavé procházce. Stoleté topoly však během času prořídly, a tak jsem navrhl jejich doplnění. Jsem moc rád, že můj nápad našel podporu u občanů města Brna,“ řekl Michal Polanský.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili náměstci primátorky města Brna Petr Hladík a Tomáš Koláčný, starosta MČ Brno-Řečkovice Marek Viskot, ředitel Lesů města Brna, a.s. Jiří Neshyba a navrhovatel pan Michal Polanský.

Realizátory projektu jsou Lesy města Brna ve spolupráci s Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB. Více se o projektu dozvíte zde.