Podpora, to je oč tu běží! 😉

Nápady v rámci druhého ročníku brněnského participativního rozpočtu můžete podávat do konce května 2018. Nenapadá vás nic vlastního? To vůbec nevadí! Co když s něčím skvělým pro Brno nebo vaši městskou část přišel třeba váš soused? Podpořte jeho nápad a pomozte mu tak posunout jej směrem k posuzování proveditelnosti. Podpora projektů je neomezená = můžete podpořit tolik projektů v galerii, kolik se vám zlíbí. Hodnoceny jsou projekty s minimálně  300  kliky na tlačítko „líbí se mi“!

Jaká je největší výhoda včasně podpořených projektů?

=> brzký start posuzování proveditelnosti ze strany odborů města a jednotlivých městských částí.

Nejen v první fázi posuzování projektů dle Výzvy a Zásad, ale především ve fází hodnocení jejich realizovatelnosti (tj. zkoumání majetkoprávních vztahů, finanční náročnosti a dalších možných překážek) jsou projekty „proklepnuty“ ze strany města. Navrhovatel má pak ve spolupráci s koordinátorkami možnost projekt ještě poupravovat a ladit tak, aby zkrátka „klapl“.  Toto posuzování ale stojí čas a pokud je projekt podpořen na poslední chvíli (a to samé se samozřejmě týká i podání projektu na hranici deadlinu), ztrácí tuto důležitou časovou výhodu. V případě překážek v realizovatelnosti se pak takové projekty snadněji stávají nerealizovatelnými = neproveditelnými bez možnosti na další úpravy a vylepšení.

=> PODPORUJTE nápady ostatních již teď, stačí jeden KLIK! 👍