Přihlášení projektu

Skvělé!

Aby Váš projekt úspěšně prošel posouzením vhodnosti, proveditelnosti i hlasováním doporučujeme vám si ještě před vyplněním přihlašovacího formuláře přečíst Zásady, nebo alespoň stručné devatero.

obr
1     
Nápad nestačí

Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí. Inspirujte se zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

2     
Co je „tvrdý“ a “měkký” projekt?

„Tvrdý“ neboli investiční projekt je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku a zahrnuje, jak náklady na jeho pořízení, tak i na jeho udržitelnost (tzv. provozní náklady) po dobu 3 let. Náklady na udržitelnost projektu není možné využít k jinému účelu.

„Měkký“ neboli neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Neinvestiční projekt má pouze pořizovací náklady.

3    
Rozpočet projektu

Uveďte všechny položky, které je potřeba pořídit. Cenu zkuste zjistit například na internetu. Případně požádejte o pomoc koordinátorku. Čím lépe rozpočet zpracujete, tím snažší bude posouzení projektu úřadem a vyšší šance na zařazení mezi finálové projekty.

4     
Projekty jen na majetku města

Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku a pozemcích města Brna. Přehlednou mapu najdete zde.

5     
Prokažte veřejný prospěch

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.

6     
Propagujte svůj projekt

Proberte se svými přáteli, sousedy a známými, jak nejlépe zviditelnit svůj projekt a zvýšit tak šance na vítězství v listopadovém hlasování.

7     
Podpora není hlasování

Vyjádření podpory “líbí se mi”, které sbíráte na webu, či pomocí podpisového archu, slouží pouze k určení, kdy se úřad vaším návrhem začne zabývat. Bez posouzení úřadu, ale projekt neprojde do závěrečného rozhodujícího hlasování.

8     
Komunikace

Sledujte pravidelně svůj email, ať Vám neunikne žádná důležitá informace. Kdykoliv se v případě potřeby obraťte na koordinátorky participace, které vám rády s podáváním projektů pomohou.

9    
Proces

S celým průběhem participativního rozpočtu se můžete seznámit zde.

Těšíme se na váš projekt.