Přihlášení projektu
Skvělé!

Aby Váš projekt úspěšně prošel posouzením vhodnosti, proveditelnosti i hlasováním doporučujeme vám si ještě před vyplněním přihlašovacího formuláře přečíst Zásady, nebo alespoň stručné jedenáctero.


obr
1      Nápad nestačí

Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí.


2      Podpora není hlasování

Vyjádření podpory “líbí se mi”, které sbíráte na webu, slouží pouze k určení, kdy se úřad vaším návrhem začne zabývat. Rozhodující hlasování proběhne v listopadu.


3      Poslat projekt na posouzení

Po zadání návrhu budete mít možnost projekt poslat na posouzení úřadem a tím ho zamknout. Zamčením ztratíte jakoukoliv možnost v projektu cokoliv upravovat. Proto zvažte, jestli jste si zamčením jistí.


4      Prokažte veřejný prospěch

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.


5      Projekty jen na majetku města

Projekty mohou být navrhovány pouze na majetku a pozemcích města Brna. Přehlednou mapu najdete zde.


6      Dokončete návrh

Je potřeba, abyste svůj návrh dokončili - tzn. podali a potvrdili kliknutím na odkaz, který Vám zašleme na e-mail.


7      Propagujte svůj projekt

Poraďte se se svými přáteli, sousedy a známými, propagujte svůj projekt širšímu okruhu lidí, zvýšíte tak šance uspět v listopadovém hlasování.


8      Co je “měkký” projekt?

Jedná se o projekty, kde nedochází k budování nebo opravám majetku - tzn. akce typu rej masek, kurzy práce na PC pro seniory, polštářová bitva o Brno… Do participativního rozpočtu je možné navrhnout měkký projekt s termínem konání v následujícím roce. Měkký projekt má pouze pořizovací náklady.


9      Co je “tvrdý” projekt?

Tvrdým projektem nazýváme budování, opravy či rekonstrukce majetku. Takový projekt zahrnuje náklady na pořízení/opravy majetku a náklady na jeho udržování - tzv. provozní náklady, které jsou započítávány do nákladů celého projektu po dobu 3 let.


10     Rozpočet projektu

Uveďte všechny položky, které je potřeba pořídit. Cenu zkuste zjistit například na internetu. Případně požádejte o pomoc koordinátorku. Čím lépe rozpočet zpracujete, tím snažší bude posouzení projektu úřadem.


11     Proces

S celým procesem se můžete seznámit zde.


Těšíme se na váš projekt.