Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu
v realizaci
Pavel Melichárek
748 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
1 měsíc
581 líbí se mi
2073 hlasů
Kancelář participace

Znáte to: jdete podchodem na Hlavní nádraží a teprve se rozhodujete, jakou linkou pojedete podle toho, jaká pojede dřív. Informační tabule je až nahoře, takže se stane, že musíte přebíhat mezi ostrůvky. Dejme 5 tabulí už dolů a jdete na první dobrou.

Projekt bude vypadat jako klasická informační tabule s odjezdy linek na hlavním nádraží, jak ji známe už teď. Přidaná hodnota je ale v tom, že ušetří několika tisícům lidí denně, několik tisíc cenných vteřin. Takže se prostě hned na první pokus podle času odjezdu rozhodnou, čím pojedou a na jaké nástupiště z podchodu půjdou. Protože přes hlavní nádraží jezdí skoro každý, dotkne se projekt skoro každého a pomůže hodně lidem. A to se za tu cenu vyplatí, podpořte ho prosím a ušetří nějakou tu vteřinu i Vám, slibuji :-)

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit všem občanům Brna, uživatelům DPMB, manažerům, stejně jako prodavačkám, malým i velkým, mužům i ženám. Projekt bude sloužit jmenovitě taky Dominice, Emmanuele, Sáře, Nele, Tomášovi a dalším. No opravdu všem, i Vám!

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Dopravní podnik města Brna, a.s.
duben 2019 DPMB komunikuje se správcem podchodu, tedy s Brněnskými komunikacemi, a.s.
květen 2019 Vybírá se vhodný typ tabulí.
červen 2019 Proběhla schůzka se zástupci DPMB a Brněnských komunikací ohledně typu tabulí a jejich přesného umístění v podchodu.
červen 2019 Na schůzce s navrhovatelem bylo rozhodnuto o typu informačních tabulí a jejich umístění.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti