TOALETA NA KONEČNÉ V ŘEČKOVICÍCH
nevítězný

Obsahem tohoto projektu je vybudování veřejných toalet na konečné tramvaje v Řečkovicích.

Záměrem je vybavit významný Řečkovický dopravní uzel veřejnými toaletami. Bude se jednat o jednoduchou konstrukci přístřešku/buňky, vnitřní prostor bude vybaven pisoárem a toaletou. Přednostně je uvažováno se sanitárními zařizovací předměty, které jsou bezvodé, tj. považované za tzv. ekologické, nesplachují se, avšak svoji funkci plní. Samozřejmě je možné osadit také běžné splachovací zařízení. Hygiena rukou by mohla být řešena umístěním umývadla, instalací desinfekční jednotky. Přesné místo, kde budou toalety na konečné umístěny, vzejde z posouzení v rámci projektových prací a při projednávání se zástupci MČ. Přiložen je ilustrační obrázek jednoduché stavby, objekt toalet by na rozdíl od obrázku, byl opatřen stěnami a byl by uzavíratelný dveřmi.


Veřejný přínos projektu: Vybudování základního hygienického zařízení pro občany.

Navrhovatel:
Eva Matoušková
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
TOALETA NA KONEČNÉ V ŘEČKOVICÍCH
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: všichni
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
70
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor dopravy
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
objekt toalet včetně úprav přilehlého okolí 1 1 000 000 1 000 000
rezerva na realizaci 1 300 000 300 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
údržba 3 200 000 600 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy Projekt je v souladu s koncepcí dopravy a není v rozporu se žádnou plánovanou investicí. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný