Brno, hlavní město světa (našeho určitě)
nevítězný
Robert Keprt
2 203 430 Kč (navržený)
Zábava
Brno - Kohoutovice
12 měsíců
11 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
-200 hlasů

Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdyby Brno bylo hlavním městem světa. Zapomeňme na mindráky a zkusme chvíli snít. A přidejme štětec.

Mlsně se dívám po zemích, kde fantazie neskončila v šuplíku. Mám sen o Brně, které je jiné než všechna města na světě a stojí za návštěvu. Původní vize byla získat pro Brno 120 malých maleb, rozesetých po Brně. V průjezdu by se na Vás díval Oldřich Mikulášek, na náměstí nad dlažbou myš v životní velikosti a blízko nebe by stále padala hvězda pro ty, kteří potřebují splnit přání, když je zrovna zataženo. V rámci tohoto projektu volím první tři místa - podjezd a dva podchody v Kohoutovicích.
V podjezdu na Žebětínské ulici by byly dvě stěny s motivem „Morava, dříve Markomanie“. Dvě stěny s obrazy z dějin našich králů a příběhů do roku 1086, kdy Morava o královskou korunu přišla. Tváře by měly klasické rysy, moderním prvkům v kompozici se nebráním, ale z celku by měla vyzařovat úcta a harmonie. Nemělo by jít o zviditelnění autora na úkor díla. Motiv zázračného deště, velkomoravské šperky, v pozadí Pálava, na kterou je z Kohoutovic vidět, i když jen z vyšších pater, svatí Sedmipočetníci…
V podchodu u zdravotního střediska by byly verše na Moravě narozených básníků. Kaligraficky pojaté. Jako inspirace pro návraty ke knížkám v uspěchané době.
A v podchodu u Lipska by byly obrazy umělců a vědců, kteří žili v naší městské části a už nežijí. F. Pospíšil, F. C. Kubernát… Třeba s úryvky jejich textů, a s nejdůležitějšími osobnostmi, které Brno učinily Brnem. Architekti A. Loos, L. Bauer, L. Mies van der Rohe, básníci J. Skácel i zmíněný O. Mikulášek, herec V, Menšík, hudební skladatelé R. Mayer a L, Janáček by se tam vešli...Stačí na jedné, delší stěně, protější už opravená je.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: každý chce žít někde, kde je krásně, kde se bude cítit jako v ráji - lidé z celého světa jezdí tam, kde někdo našel odvahu projevit svoji fantazii a uskutečnit sny - potkávejme se v Brně - stačí trocha barev - nic velkého - jen něco, co nikde jinde nemají - nic drsného, jen sladké pohlazení, které překvapí - portréty lidí, kteří srostli s Brnem. A prosil bych i o tu padající hvězdu, každý ji občas potřebujeme.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Oprava omítek – sanační omítky proti vlhkosti - podjezd na Žebětínské ulici – 30 m délka x 5 m výška x 2 stěny = 300 m2 +110m2 boční stěny=410 m2 410 650 266 500
Malby – podjezd na Žebětínské ulici 410 m2 (cena včetně barev) 410 2 000 820 000
Lešení - podjezd na Žebětínské ulici 1 20 000 20 000
Oprava omítek – sanační omítky proti vlhkosti – podchod u zdravotního střediska na Voříškově ulici - 30 m délka x 2,5 m výška x 2 stěny = 150 m2 +42 m2 boční stěny=192 m2 192 650 124 800
Malby – podchod u zdravotního střediska na Voříškově ulici - 30 m délka x 2,5 m výška x 2 stěny = 150 m2 +42 m2 boční stěny=192 m2 (cena včetně barev) 192 2 000 384 000
Oprava omítek – podchod u Lipska na Libušině třídě- 40 m délka x 3 m výška x 1 stěna = 120 m2 120 300 36 000
Malby – podchod u Lipska na Libušině třídě- 40 m délka x 3 m výška x 1 stěna = 120 m2 (cena včetně barev) 120 2 000 240 000
Ochranný lak proti sprejerům 1 30 000 30 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 192 130 192 130
Údržba na 1 rok 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 203 430 Kč

Posouzení proveditelnosti