Multifunkční rekreační areál Brno-sever
nezískal podporu
Marcela Himmel
2 988 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
8 měsíců
197 líbí se mi

Multifunkční rekreační areál se sportovním zaměřením pro Brno-sever, zábava pro celou rodinu. Po realizaci by mohl areál doplnit nabídku sportovního a relaxačního vyžití pro široké spektrum obyvatel různých věkových skupin.

Na území městské části Brno sever dochází k postupné obměně věkové skupiny obyvatel. Zvláště oblast Lesné a Soběšic patří mezi jednu z nejvyhledávanějších lokalit pro bydlení mladých rodin, protože má statut - dobrá adresa.
Chybí zde větší venkovní sportovně rekreační areál v zeleni, který by byl volně přístupný veřejnosti, přitom neomezoval případným hlukem okolní obyvatelé bytových domů. Vzhledem ke svažitosti terénu na celé oblasti, zde není jediné bezpečné cyklohřiště kde by bylo možné učit malé děti jízdě na kole, odrážedle atd.
Na pozemku v k.ú. Brno Lesná parcela č. 910 /22 se nachází zahrádkářská kolonie, tento pozemek v majetku města je převážně rovinatý. Svým reliéfem se přímo nabízí pro realizaci multifunkčního sportovně relaxačního areálu, který by mohl doplnit nabídku sportovního a relaxačního vyžití pro široké spektrum obyvatel. Projekt by byl realizován na části pozemku a zachoval by zeleň. Také umístění tohoto pozemku – blízkost nové bytové výstavby, zastávek MHD předurčuje toto místo k většímu využití širokou veřejností. Pozemek, je již z větší části zaplocen což je nutné kvůli zvýšení bezpečnosti dětí.
Navrhuji vybudování cyklohřiště formou oválu pro děti doplněné o sportoviště na míčové hry, další herní prvky a také o relaxační prvky a parkové úpravy (dosadba nové zeleně). Dlouhý ovál pro cyklojízdu, by mohl v zimě být využít pro běh na lyžích. Rodiče nebo starší děti by mohli využít sportoviště na míčové hry. A starší generace využít relaxační prvky. Rovněž by bylo vhodné zde umístit veřejné grily podobné jako se nachází kolem brněnské přehrady.
Vznik takového multifunkčního prostoru by mohl zlepšit sousedské vztahy a propojení mezi různými generacemi. A přinesl by vyžití široké skupině obyvatel z různých generací. Předpokládané využití během pěkných dní (např. školky, školní družiny, volnočasové aktivity veřejnosti) je cca 300 osob / den. V areálu by bylo nutné během sezóny instalovat několik mobilních WC.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Multifunkční sportovní a rekreační areál bude volně přístupný široké veřejnosti a bude zlepšovat sousedské vztahy a propojení mezi různými věkovými generacemi.

Rozpočet projektu - návrh