Oživení spojnice Sochorova-Stránského
proveditelný
Martina Mikulincová
2 116 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
6 měsíců
78 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
225 kladných hlasů

Revitalizace spojovací cesty mezi ul. Sochorova Stránského spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení zeleň a lavičky.Místo je i uvedené v generelu veřejných prostor-oficiální pěší spojnice-zatraktivnit prostor estetickým zážitkem

Revitalizace-zvýšení estetické hodnoty- spojovací cesty mezi ulicemi Sochorova – Stránského. Spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení, zeleň a lavičky.
Místo je uvedené i v generelu veřejných prostor (P 05 Stránského / Sochorova - oficiální pěší spojnice - zatraktivnit prostor nabídkou vybavení k sezení , osvětlení a estetickým zážitkem). Projekt již byl posouzen v prvním i druhém ročníku participace jako proveditelný .Není tedy žádný důvod , proč by se neměl zrealizovat.
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=233

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Průchod zatím slouží pouze ke komunikačním účelům.Revitalizací by vznikla nová odpočinková zóna pro obyvatele nejen okolních ulic.V posledních letech v okolí vyrostlo mnoho nových bytových domů , ale chybí zeleň. V rezidenci Sochorova měl park a dětské hřiště sloužit dle EIA široké veřejnosti -leč se tak z neznámých důvodů nestalo .Zvýšila by se bezpečnost za tmy.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
chodník se zámkové nebo jiné funkční dlažby 200 2 500 500 000
lavička design přírodní 8 15 000 120 000
výsadba stromů 12 15 000 180 000
estetický zážitek dle projektanta 1 80 000 80 000
okrasné dřeviny 20 3 000 60 000
nízké osvětlení osvětlující průchod 10 65 000 650 000
rezerva na realizaci 1 200 000 200 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 146 000 146 000
údržba povýsadbové péče 3 60 000 180 000
Cena celkem: 2 116 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetkové poměry prověřeny, pozemek je bez restitučních nároků, chodník je ve správě spol. BKOM, a.s., zeleň s chodníkem přes ni je ve správě MČ dle Statutu. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu pro dopravu s funkčním typem plochy komunikací a prostranství místního významu, které slouží jako veřejná prostranství. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
MČ Brno-Žabovřesky proveditelný