Sochařské dílo oslavující Noční rozjezdy
neproveditelný
David Repecký
2 999 999 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
12 měsíců
55 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Moderní umělecká permanentní sochařská práce zachycující současnou podobu a genia loci brněnských nočních rozjezdů, umístěná na hlavním tramvajovém nádraží (Hlavas).

Jistě všichni známe brněnské noční rozjezdy. A neznáme je jen my, jsou známé široko daleko a právě proto je tu následující projekt. Projekt, který by měl sloužit ke každodennímu kulturnímu obohacení cestujících městkou hromadnou dopravou, zvýšení kulturní a umělecké zajímavosti města Brna. Déle ke zvýšení turistického ruchu a tím i příjmu našich obchodníků v centru města. V neposlední a snad první řadě pro potěchu dětí projíždějících přes hlavní nádraží v doprovodu rodičů.
Mechanické sochařské dílo by mělo znázorňovat střídání podoby obličejů lidí, kteří cestují brněnskými rozjezdy, závislou na jejich únavě v souvislosti s přibývající noční až ranní hodinou (dílo podobného rázu znázorňuje v Praze Socha Franze Kafky z roku 2014). Mělo by se jednat o časový interval 1,5 hodiny od 23.00 do 05.00, tedy čtyři různě unavené obličeje. Umístění sochy je uvažováno dle přiloženého obrázku, avšak v závislosti na její hmotnosti. Výška díla je uvažována přibližně 1,2 m až 1,5 m, plus případně podstavec. Materiál, ze kterého dílo bude vytvořeno by měl plnit požadavky na klimatické podmínky, pevnost a hmotnost díla. Dílo samotné má splňovat požadavek zabraňující vzniku úrazu (zabezpečení pohyblivých částí díla proti úrazu).

Finální podoba a realizátor vzniknou ze sochařské soutěže.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá ve zvýšení turistického ruchu ve městě Brně, rozšíření kulturních prvků na území města Brna. Předpokládaní uživatelé projektu: obyvatelé města Brna, turisté, milovníci umění, umělci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Sochařská, práce - mechanické umělecké dílo včetně instalace a dopravy 1 2 349 999 2 349 999
Projektová dokumentace 1 275 000 275 000
údržba, pojištění 3 125 000 375 000
Cena celkem: 2 999 999 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Obecně jsou podle Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (podrobnější územně plánovací dokumentace, která zde platí) výtvarná díla ve funkčních plochách komunikací a prostranství místního významu (veřejných prostranstvích) přípustná. proveditelný
Odbor kultury S ohledem na situování sochy nad podchodem a předpokládanou velikost a hmotnost bude nezbytné pečlivě zvážit materiálovou skladbu objektu. Případnou soutěž bychom doporučovali vypsat spíše pro designéry než pro klasické sochaře. proveditelný
Odbor památkové péče Umístění sochy typu Pohyblivá socha Franze Kafky v Praze (tj. několik pater plechu, motorové moduly, kabely pro přívod elektrické energie atd.) je v podstatě stavbou, která vyžaduje územní souhlas od stavebního úřadu a vydání závazného stanoviska OPP. Upozorňujeme na skutečnost, že k umístění originální sochy od D. Černého bylo třeba dvou statických posudků, které nejsou v rozpočtu projektu zohledněny (jen PD). proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Návrh musí, co do rozsah, respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno-střed neproveditelný