Chodník na Řípské do CT Parku (Slatina)
proveditelný
Michal Tomášek
475 800 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Slatina
6 měsíců
468 líbí se mi
508 kladných hlasů

Vybudování chodníku při ulici Řípská na majetku města Brna směřující k CT parku ve prospěch snížení zátěže městské infrastruktury i v navýšení zdravého pohybu zaměstnanců pracujících v CT parku.

Tento projekt spočívá ve vybudování chodníku na majetku města Brna při ulici Řípská, viz přiložená fotografie a mapa. Tento chodník umožní všem obyvatelům města Brna snadnější pěší přístup do CT parku (průmyslové zóny). Momentálně je jediná možná cesta přes trvalý travní porost kolem silnice na ulici Řípská. Po dešti, či sněžení se tedy lidé musí brodit blátem.
Realizací tohoto chodníku dojde ke zvýšení atraktivity pěší dostupnosti CT parku, čímž může pomoci snížit již nyní hodně vytíženou silnici na ulici Řípská a muže také prospět zdraví za pomoci pohybu zaměstnanců CT parku cestou do práce a z práce.
Chodník by tak mohl být využíván všemi, kteří by chtěli i třeba jen část cesty do práce či z práce jít po svých a nemít přitom zablácené boty.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch tohoto projektu spočívá v navýšení počtů zaměstnanců, kteří se budou do práce pohybovat pěšky a odlehčí tak veřejné dopravě i místní infrastruktuře - méně aut na silnicích. Navíc se těmto lidem dostane zdravého pohybu, který šetří čas, protože se v rámci cvičení dostanou zároveň do práce.
Mezi předpokládané uživatele tedy patří především zaměstnanci CT parku, ale i všichni ostatní, kteří se jen potřebují pěšky dostat stejným směrem.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zámková dlažba - typ íčko [m2] 140 2 000 280 000
Realizace (srovnání podkladu + pokládka dlažby) [m2] 140 700 98 000
Projektová dokumentace 1 37 800 37 800
Úklid/údržba chodníku 3 20 000 60 000
Cena celkem: 475 800 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu jde o návrhové plochy ostatní městské zeleně. Chodník zde lze realizovat za podmínek, že slouží pro obsluhu této funkční plochy. Mělo by jít ale pouze o doplňkovou funkci, svým rozsahem nesmí znemožnit realizaci zeleně na převážné většině této funkční plochy. proveditelný
Majetkový odbor Realizace na pozemcích města, majetkově prověřeno bez restitučních nároků. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno-Slatina proveditelný