Cyklostezka do Líšně (PD)
v realizaci
Jan Matuszek
1 430 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Slatina
2019
1226 líbí se mi
2125 kladných hlasů
Kancelář participace

Cílem projektu je navržení trasy bezpečného spojení pro cyklisty i děti ze Slatiny do Mariánského údolí anebo zpět z Líšně do Slatiny a následné vypracování projektové dokumentace (PD).

Ve Slatině nyní máme krásnou cyklostezku kolem CTP parku, která bohužel nikam nevede. Také zeleně je zde velice poskrovnu. Mnoho lidí by rádo vyrazilo na kole nebo koloběžce do Mariánského údolí. Tam právě pro nás všechny začínají nepřeberné možnosti relaxace v Moravském krasu včetně nedávno vybudovaných trailů (úzkých přírodních stezek pro kola). Problémem však je, jak se tam dostat, nejlépe s dětmi a neriskovat u toho střet s motorovými vozidly? Vyprojektujme a následně realizujme cyklostezku do Mariánského údolí! K navržení trasy se vybízí tři varianty, ale úplně přesné vedení trasy by bylo výsledkem PD. První variantou je vést stezku podél silnic Holzovy a Belcrediho k Ondráčkově, kde už se lze napojit na trasu 5005 (Brněnské kolečko) směrem do údolí. Nejen tuto variantu (černou na přiloženém obrázku) by přivítalo i mnoho občanů Líšně dojíždějících za prací do Slatiny (CTP)! Nemotoristické spojení po silnicích, kde auta jezdí rychlostí kolem 100 km/h na maximálně povolené 80ce je životu nebezpečné. Druhou variantou (modrou na přiloženém obrázku) by mohlo být vedení stezky po brněnských pozemcích přes pole kolem Kandie a dál se buď napojit na Ondráčkovu nebo umožnit cyklistům sjet směrem na Podolí a napojit se opět na trasu 5005. Obě varianty počítají s vyprojektováním bezpečněho přejezdu kruhového objezdu na křížení ulic Hviezdoslavova a Bedřichovické a následně s přejezdem dálničního přivaděče na Ostravské. Mnou preferovaní je první černá varianta. Uvažovat by se dalo i využití pro bruslaře při volbě vhodného hladkého povrchu. Naopak ušetřit by se dalo jen zpevněním hliněného povrchu štěrkem a udusáním po vzoru trailů v Mariánském údolí, čímž by se ušetřilo za asfaltování. Třetí variantou je vést cyklisty ze Slatiny podchodem pod Ostravskou z ulice Pomezní, pak kolem Stránské skály a následně ideálně po nově vybudované stezce podél snad zprovozněných tramvajových kolejí až ke křížení Holzovy s Leteckou. Výhodou je bezproblémové přejetí dálničního přivaděče!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt prospěje veškeré sportující veřejnosti i pracujícím, kteří by rádi dojížděli do práce na kole. Dopad na všeobecné zdraví, štěstí a spokojenost obyvatel je obrovský. Vydejme se směrem na západ, omezme splodiny z výfukových plynů nejen v našich plicích, udělejme něco pro sebe a navažme na podobné iniciativy!

Deník projektu

Datum Popis
únor 2020 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 11. února 2020).
únor 2020 Probíhá příprava výběrového řízení na zpracovatele studie. Výstupem studie bude několik variant vedení cyklostezky s uvedenými výhodami a nevýhodami takového řešení. Výsledná studie poslouží jako podklad pro další postup.
březen 2020 Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie.
duben 2020 Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel studie.
květen 2020 Práce na studii byly zahájeny.
květen 2020 Jsou k dispozici první výstupy studie.
červenec 2020 Byla odevzdána studie proveditelnosti cyklostezky.
srpen 2020 Studie proveditelnosti cyklostezky je konzultována s Odborem dopravy MMB.
září 2020 Trasa byla odsouhlasená navrhovatelem i odborem dopravy. Probíhá příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení na projekt.
leden 2021 Bude vypsáno výběrové řízení na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
únor 2021 Výběrové řízení bylo ukončeno a byla vybrána projekční firma. V nejbližší době bude podepsána smlouva.
duben 2021 Smlouva na projekt uzavřena. Zhotovitelem je projekční firma F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
červen 2021 Proběhla schůzka se zhotovitelem, předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace v rozsahu pro získání územního rozhodnutí je v průběhu měsíce listopadu.
listopad 2021 Proběhne schůzka se zhotovitelem a Odborem dopravy MMB před odevzdáním konečné verze dokumentace.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti