Cyklostezka do Líšně (PD)
vítězný
Jan Matuszek
1 430 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Slatina
6 měsíců
1226 líbí se mi
2125 kladných hlasů

Cílem projektu je navržení trasy bezpečného spojení pro cyklisty i děti ze Slatiny do Mariánského údolí anebo zpět z Líšně do Slatiny a následné vypracování projektové dokumentace (PD).

Ve Slatině nyní máme krásnou cyklostezku kolem CTP parku, která bohužel nikam nevede. Také zeleně je zde velice poskrovnu. Mnoho lidí by rádo vyrazilo na kole nebo koloběžce do Mariánského údolí. Tam právě pro nás všechny začínají nepřeberné možnosti relaxace v Moravském krasu včetně nedávno vybudovaných trailů (úzkých přírodních stezek pro kola). Problémem však je, jak se tam dostat, nejlépe s dětmi a neriskovat u toho střet s motorovými vozidly? Vyprojektujme a následně realizujme cyklostezku do Mariánského údolí! K navržení trasy se vybízí tři varianty, ale úplně přesné vedení trasy by bylo výsledkem PD. První variantou je vést stezku podél silnic Holzovy a Belcrediho k Ondráčkově, kde už se lze napojit na trasu 5005 (Brněnské kolečko) směrem do údolí. Nejen tuto variantu (černou na přiloženém obrázku) by přivítalo i mnoho občanů Líšně dojíždějících za prací do Slatiny (CTP)! Nemotoristické spojení po silnicích, kde auta jezdí rychlostí kolem 100 km/h na maximálně povolené 80ce je životu nebezpečné. Druhou variantou (modrou na přiloženém obrázku) by mohlo být vedení stezky po brněnských pozemcích přes pole kolem Kandie a dál se buď napojit na Ondráčkovu nebo umožnit cyklistům sjet směrem na Podolí a napojit se opět na trasu 5005. Obě varianty počítají s vyprojektováním bezpečněho přejezdu kruhového objezdu na křížení ulic Hviezdoslavova a Bedřichovické a následně s přejezdem dálničního přivaděče na Ostravské. Mnou preferovaní je první černá varianta. Uvažovat by se dalo i využití pro bruslaře při volbě vhodného hladkého povrchu. Naopak ušetřit by se dalo jen zpevněním hliněného povrchu štěrkem a udusáním po vzoru trailů v Mariánském údolí, čímž by se ušetřilo za asfaltování. Třetí variantou je vést cyklisty ze Slatiny podchodem pod Ostravskou z ulice Pomezní, pak kolem Stránské skály a následně ideálně po nově vybudované stezce podél snad zprovozněných tramvajových kolejí až ke křížení Holzovy s Leteckou. Výhodou je bezproblémové přejetí dálničního přivaděče!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt prospěje veškeré sportující veřejnosti i pracujícím, kteří by rádi dojížděli do práce na kole. Dopad na všeobecné zdraví, štěstí a spokojenost obyvatel je obrovský. Vydejme se směrem na západ, omezme splodiny z výfukových plynů nejen v našich plicích, udělejme něco pro sebe a navažme na podobné iniciativy!

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výběr varianty spojení Slatiny a Mar. údolí 1 1 300 000 1 300 000
Projektová dokumentace 1 130 000 130 000
dokumentace 3 0 0
Cena celkem: 1 430 000 Kč

Posouzení proveditelnosti