Víceúčelové hřiště Boskovická
proveditelný
Jelínek Josef
1 960 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
4 měsíce
307 líbí se mi
737 kladných hlasů

Současná asfaltová plocha za bytovými domy v Boskovické bývala sportovištěm v minulosti a dnes již neodpovídá požadavkům doby. Návrh rekonstrukce spočívá v instalaci nového moderního povrchu z tartanu, umístění basketbalových košů, branek na fotbálek

V této části řečkovického sídliště chybí "plácek" pro sportování zejména dětí a mládeže. Cílem navrhovaného de facto nového hřiště je podpořit pohyb a trávení volného času venku, což je v současné době, zejména ve vztahu k dětem a mládeži, klíčové.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu spočívá ve vybudování veřejně přístupného sportoviště. Uživateli jsou občané z řad široké veřejnosti, zejména mládež.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizační náklady na rekonstrukci 1 1 700 000 1 700 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 170 000 170 000
Běžná údržba hřiště, kontroly mobiliáře 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 960 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu pro bydlení. Dětská hřiště jsou v této ploše podle územního plánu přípustná. proveditelný
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný