KLUZIŠTĚ BYSTRC
neproveditelný
Roman Vrba
2 970 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bystrc
6 měsíců
364 líbí se mi

Navrhuji pro Bystrc mobilní kluziště na nevyužité zpevněné ploše vedle fotbalového hřiště. Vzhledem k nákladům by mohlo jít o pronájem a později případný odkup technologie.


Proč kluziště?
Protože městská část o velikosti okresního města si prostě kluziště zaslouží a pro naše děti zajistí smysluplné využití volného času v zimě.

Proč mobilní?
Na podzim se objeví, na jaře zmizí a plocha může sloužit pro letní sporty.

Proč právě zde?
Plocha je v majetku města, podle územního plánu je určená pro rekreační účely a je zde možnost zázemí ve fotbalových kabinách nebo nevyužívaných buňkách.

Proč právě teď?
Protože se městská část dynamicky rozvíjí, počet obyvatel, zvláště mladých rodin výrazně roste a naše děti si nemají kde hrát.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kluziště bude prospěšné pro celou městskou část a všechny věkové skupiny.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pronájem mobilního kluziště na jeden rok 1 2 100 000 2 100 000
Roční údržba plochy 1 600 000 600 000
Projektová dokumentace 1 270 000 270 000
Nerelevantní 3 0 0
Cena celkem: 2 970 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o stavební plochu, umístění dočasných staveb je zde možné. proveditelný
MČ Brno-Bystrc neproveditelný